search

Perakende

Ulusal ve Yerel Zincir Marketler, Teknoloji Marketleri, Yapı Marketler, kozmetik ve kişisel bakım, Ev Tekstili ve gıda zincirleri için hazır, hemen dahil olabileceğiniz, perakende lojistiğine özel uygulamalar içeren Tedarikçi Portalı.

Perakende lojistiği, bir ürünün üreticisinden çıkıp, tüketici ile buluşuncaya kadar geçtiği tüm aşamaları kapsamaktadır. Perakende tedarik zinciri bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve lojistik maliyetlerinin minimize edilmesi açısından son derece önemlidir.

Farklı bölgelerdeki tedarikçilerden temin edilen, sirkülasyonu yüksek binlerce ürünün, farklı satış noktalarına, zamanında ve minimum maliyet ile ulaştırılması ve rekabetçi fiyatlar ile satışa sunulabilmesi için; tedarikçi, lojistik firması, dağıtım merkezi ve satış noktaları gibi tedarik sürecindeki tüm bileşenleri kapsayan, etkileşimli bir tedarik zinciri uygulamasının kullanılması gerekmektedir..

vSRM Perakende Sektörü Tedarikçi İlişkileri Yönetim Platformu bu amaç için geliştirilmiş, perakende lojistiğinin gereksinimlerini içeren, yerel ve ulusal zincir marketlerinin, teknoloji marketlerinin ve yapı marketlerinin, yazılım ve donanım maliyeti olmaksızın dahil olabilecekleri, SaaS (Software as a Service) modeli ile hizmet veren bir platformdur.

 

 

1.Tedarikçileriniz ile süreçlerinizi eşgüdümlü yönetin

Güvenli Müşteri Sadakati

Tedarikçi Servis Seviyelerini ölçümleyin

4.eTedarik'in avantajlarından yararlanın

Gerçek Zamanlı İletişim: Perakende sektöründeki tedarik zinciri süreçlerinde tüm iş ortaklarıyla eş zamanlı olarak tek bir platform üzerinden bilgi paylaşımında bulunarak gereksiz iş yükünden kurtulun.

Etkin ve Verimli Süreç Yönetimi: vSRM Perakende Platformu üzerinden süreçler; otomatize edilerek hızlı ve minimum hata ile yönetilebilmektedir. vSRM’nin kapsamlı perakende eTedarik ve tedarik zinciri çözümü ile perakende şirketlerinizde maliyet tasarrufu ve tedarik süreçlerinizdeki verimlilik artışlarını görün.

Ürün Temel Veri Yönetimi: Perakende sektöründe binlerce ürünün temel verilerinin yönetimini tedarikçilerinizden sağladığınız online veriler ile daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz.

Tedarikçiden temin edilen, doğru ve kaliteli ürün verisi; kuruluşunuzu binlerce saatlik fazla mesaiden kurtarır, süreçlerinizi basitleştirir, verimliliği artırır. Daha fazla ürünü farklı satış kanallarından daha hızlı ve hatasız bir şekilde satışa sunmanızı sağlar.

Tedarikçilerinizin servis seviyelerini KPI’larla takip edin: Etkileşimli gösterge panoları, tedarikçi servis seviyelerine genel bir bakış sağlar. Tedarikçilerinizin performanslarını izleyin ve iyileştirme aksiyonlarını yönlendirin. Tedarik ve satış kaybı yaşamadan, servis seviyelerinde düşüş gözlemlenen tedarikçiler ile ortak iyileştirme aksiyonları planlayın.

HSA (Hizmet Seviyesi Anlaması) raporlamaları: Taahhüt edilen hizmet seviyesinin altında kalan firmaların sebebiyet verdiği satış kayıplarının raporlamasını yapın ve opsiyonel olarak faturalandırılmasını yönetin.

Endirekt Malzemeler için eTedarik kullanımının avantajlarından yararlanın: eTedarik çözümü ile daha iyi kaynak bulma kararları ile daha net denetim ve daha hızlı dönüş süreleri sağlayın. Tüm tedarikçilerinizle kolayca bağlantı kurun. İletişimlerinizi, işlemlerinizi ve pazarlığı yöneterek daha düşük fiyatlardan yararlanın.

Daha Çok Tedarikçiye Erişim; Teklif toplama oranınızı %40’a kadar artırın. Tedarik sürelerinde %70’e varan zaman tasarrufu sağlayın.

Teknolojimizi sizin için doğru yapan nedir?

Hızlı ve Verimli Bir İletişim Ortamı

Büyük, küçük, yerli ve yabancı tüm tedarikçiler ile aynı kalitede iletişimin kurulması sağlanarak verimliliğin arttırılmasına olanak tanır.

Hepsi Bir Arada Çözüm

Tek bir platform üzerinden iş ortağı yönetimi yapabilmeniz için mevcut ve gelecekteki olası gereksinimlerinize yönelik tüm araçları sunar.

Dikey Çözümler

vSRM Perakende Platformu, perakende sektörünün farklı alt sektörleri için gereksinim duyulabilecek dikey çözümleri içerir.

ERP Entegrasyon

Birden çok ERP sistemden akan entegre veriler. Yaygın olarak kullanılan ERP sistemleri için kullanıma hazır ERP Entegrasyon kitleri ile hızlı bir şekilde uygulamaya alma imkanı.

İş Ortağı Tipine Göre Ayrı Kullanıcı Arayüzleri

Ana Firma ve iş ortağı tipine göre (Tedarikçi, Forwarder, Nakliyeci, 3PL Lojistik Firması, Üretici) ayrı kullanıcı ara yüzleri bulunmaktadır.

Sektörel Tecrübe

vSRM Perakende çözümü sektörün ortak bilgi birikimini içerdiği gibi müşterilerimiz tarafından ortak hizmet olarak kullanılmaktadır.

Perakende Sektörü Modülleri

Tedarikçi Ürün Veri Yönetimi

Otomatikleştirilmiş kaliteli veriler, kuruluşunuzu binlerce saatlik fazla mesaiden kurtarır, süreçleri basitleştirir, verimliliği artırır ve analizlerinizi sağlam temeller üzerinde oluşturmanıza olanak tanır.

Ürün ana verilerinin yönetimi tedarikçiler tarafından yapılabilir.

Tüm departmanların ve satış kanallarının ihtiyaç duyduğu bilgiler ilk elden sağlanır:

Ürün özellik setleri, özellik seti eşleşmeleri, ürün resimleri, barkod değişiklikleri, ambalaj bilgileri, hacim, ağırlık vb.

Yeni ürünlerin tanımlanması, kategori yöneticilerine yeni ürünlerin tavsiye edilmesi, mevcut ürünlerdeki değişikliklerin yönetilmesi sağlanmakta, ürün bilgileri kontrol ve onayların ardından Ana ERP sistemi ve satış kanallarında otomatik olarak güncellenebilmektedir.

Ürün Özelliği Yönetimi

Tüketici ürünleri perakendesi, online satış kanallarında müşteriye sunulan ürünlerin teknik özelliklerinin (attribute) yönetimi için ürün grupları bazında niteliksel özellik setlerinin tanımlanması ve ürün özelinde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Tedarikçi ürün yönetimi ve satınalma katalog yönetimi modüllerinde, ürün özelliklerinin tedarikçiler tarafından girilmesi ve yönetilmesi için master veri olarak kullanılan özellik setlerinin yönetimi için ERP veya online satış sistemleri arası entegrasyon ve Excel upload özellikleri yoğun olarak kullanılmaktadır.

Satınalma Sipariş Yaşam Döngüsü Yönetimi

Hem dolaylı hem de doğrudan malzeme tedarik siparişleri için eksiksiz PO yaşam döngüsü.

Doğrudan katalog ürün taleplerinden veya vSRM sistemindeki bir kaynak bulma olayından sonra dolaylı tedarikler için oluşturulan PO’lar aynı anda hem ERP sisteminize hem de Tedarikçi’ye aktarılır.

Üretim ihtiyaçlarınıza bağlı olarak ERP sisteminizde oluşturulan sözleşmeli direkt malzeme siparişleri vSRM’ye aktarılır. Herhangi bir sipariş değişikliği arka uçta senkronize edilir.

Siparişler ayrıca EDI formatları, e-posta yoluyla Tedarikçiye aktarılabilir ve vSRM portalı üzerinden erişilebilir.

Satınalma Siparişinin tüm yaşam döngüsü; Sipariş onayları, yükleme onayları, nakliye planlaması, sevkiyatlar, gümrükleme, depo girişleri ve diğer tüm kilometre taşları detaylı olarak takip edilebilir.

Tedarikçi Drop Shipments

Online satış kanallarında satılan ve tedarikçi tarafından doğrudan nihai müşteriye sevk edilecek ürünlerin siparişlerinin tedarikçilere iletilmesi sağlanmaktadır. Tedarikçi sevkiyat süreci kargo firmalarına ait sistemlerin entegrasyonu ile gönderilir ve takibi yapılır.

Tersine Lojistik

Tersine lojistiğin başlangıç noktasında iade edilecek ürünlerin tespiti ve bildirilmesi konusunda vSRM sisteminden yararlanılmaktadır.

Dönem sonu veya konsinye olup iade edilecek olan ürün bilgileri ve detayları tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.

Tedarikçilerin iade şekli ve yöntemi ile ilgili geri bildirimleri alınabilmektedir.

Hangi lokasyonda ne kadar miktarda iade yapılmak istendiği ve iade fiyatları konusunda mutabakat sağlanmaktadır.

Planlanan ve onaylanan iadelerin fiziksel olarak gerçekleşmesi esnasında, iade siparişleri ve irsaliyeleri tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.

Kalite ve diğer sebeplerden dolayı iade edilen ürünlerin iade siparişleri direkt olarak aktarılabilmektedir.

Fiyat Değişikliği Yönetimi

Tedarikçiler fiyat değişikliklerini vSRM aracılığıyla bildirir.

Kategori yöneticileri ve onay zincirindeki diğer yöneticiler tarafından kabul edilen değişiklikler, MAIN Firma ERP sistemlerinde otomatik olarak güncellenir.

Fiyat bilgisi tedarikçiler tarafından alternatif yöntemler kullanılarak güncellenebilir.

Ekrandan giriş yaparak
Excel’den yükleyerek
Webservice ve XML ile otomatik sistemler arasında entegrasyon

Rezervasyon Yönetimi

Rampa Rezervasyon yoğun sevkiyatın yapıldığı lojistik merkezi, depo ve mağazalarda tedarikçilerin birbirinden habersiz olarak gönderdiği araçların aynı zaman diliminde gelmesinden dolayı araç yığınlarının oluşmasını ve uzun bekleme sürelerinin engellenmesi için kullanılır.

Rezervasyon sistemi ile aynı zamanda depoya gelecek malzemelerin önceden bilinerek mal kabul operasyonlarının planlanması ve yönetimi sağlanır.

VMI - Tedarikçi Tarafından Yönetilen Envanter

vSRM, imalat ve perakende şirketleri için VMI (Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter) ve Konsinye Stok Yönetimi kavramlarını uyarlamak için esnek ve kullanımı kolay araçlar sağlar.

Tedarikçiler envanter seviyelerini online olarak görebilirler. e-Kanban gönderi sinyalleri, ürünlerin gelişmiş ikmal algoritmalarına göre ikmal edilmesi gerektiğinde vSRM tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Envanter Bilgileri Paylaşımı

Üretim sektöründe acil plan değişlikleri yapılmak istendiğinde tedarikçinin stoğunda sevkiyata hazır olan malzemelerin görünür olması plan değişikliklerini daha rahat yapmanız sağlayacaktır. vSRM tedarikçi sistemlerinden web servisler aracılığı ile anlık stok sorgulaması sağlayarak mevcut stoğun satınalan firma tarafından görülmesine imkan sunar.

Perakende sektöründe online satış kanalarında ürün mevcudiyetinin sorgulanması ve stoğu azalmış veya bitmiş ürünlerin otomatik olarak satışa kapanması için vSRM stok sorgulama servisleri kullanılabilmektedir.

Stok & Satış Raporları ve Analizleri

Perakende sektöründe satınalan firmaların ; mağaza ve depo bazında mevcut ürün stoklarının ilgili tedarikçiler ile paylaşılması, hareketsiz ürün stoklarının satış arttırıcı aksiyonlarının tedarikçi tarafından planlanmasına imkan sunan değerli bir veri olmaktadır.

Mağaza bazında günlük satış verileri ve dönemsel satış adetleri satış raporları tedarikçiler ile paylaşılması sağlanabilmektedir. Tedarikçilerin kendi ürünleri ile ilgli satış analizleri yaparak, satınalan firma ile birlikte satış artırıcı aksiyon planlarının yapılmasına destek sağlanmaktadır.

Tedarikçi Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi süreçlerini kolaylaştıran dijital bir tedarikçi işbirliği çözümü ile tedarik zinciri riskini ve maliyetlerini azaltın,

Kalite sorunları üzerinde çalışmaya yönelik otomatik ve standartlaştırılmış bir yaklaşımla tedarikçi kalitesini yönetmek için kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş bir süreç oluşturun.

vSRM, seri ürünlerde kalite problemlerinin tespiti, düzeltici ve önleyici faaliyetler, tedarikçi saha süreç denetimleri ve aksiyon planlarının takibi gibi fonksiyonlarla tedarikçi kalitesinin sürdürülebilirliğini ve iyileştirilmesini sağlayacak araçlar sunar.

Tedarikçi Performans Yönetimi

Tedarikçi performansını ölçmenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Doğrudan/dolaylı ürün sağlayan tüm tedarikçilerin KPI’larını belirlemenizi ve takip etmenizi sağlayan, hedeflere göre yönetim felsefesini içeren çevrimiçi tedarikçi puan kartı içerir.

Puan kartları ve KPI hesaplama yöntemleri, tedarikçi bazında özelleştirilebilir. Otomotiv sektöründe kullanılan birçok KPI hesaplama algoritması, hazır KPI kitaplığında kullanıma hazır olarak sunulmaktadır.

GSA - Ceza Faturaları Yönetimi

Perakende sektöründe kullanılan bir modüldür. Perakende sektöründe tedarikçilerin ürün temini için taahhüt etmiş oldukları sipariş karşılama seviyelerinin (Servis seviyesi anlaşmaları) sipariş bazında raporlanması ve karşılanmayan siparişler için potansiyel satış kaybından dolayı oluşan kaybın telafisi için tedarikçiye düzenlenmesi gereken ceza faturalarının hesaplanması ve tedarikçi ile teyitleşilerek fatura düzenleme sürecinin sistematik bir biçimde yönetilmesini sağlar.

Satış kaybı nedeniyle taahhüt edilen hizmet seviyesinin altında kalan firmalar için, ceza faturalarının hesaplanması sağlanmaktadır.

Tedarikçi Devreye Alma

vSRM, yeni tedarikçi edinme süreçlerinde tüm tedarikçilere online başvuru eşitliği sağlar, potansiyel tedarikçi başvurularını artırır ve tedarikçi portföyünüzü geliştirir.

Tedarikçilerin hizmet alanlarına göre farklı soruları yanıtlamalarını sağlayan tamamen özelleştirilebilir başvuru formları ile farklı sektörlerdeki tedarikçilerin değerlendirme sürecinde gerekli bilgiler toplanır.

Esnek onay süreçleri ve tedarikçilerin yerinde denetlenmesi gibi özelliklerle tedarikçi kaydında eksiksiz bir çözüm sunar. Tedarikçi dağıtımının ve işbirliğinin karmaşıklığını en aza indirin.

Talep Yönetimi

vSRM tarafından sağlanan gibi tedarik sistemleri, dolaylı malzeme ve hizmet talepleri için satın alma talep sürecini tamamen otomatikleştirebilir – Satın Alma Talebinden Satın Alma Onayı’na kadar gerçek zamanlı olarak.

vSRM, Merkezi kaynak sağlama operasyonlarını ve harcama analizini desteklemek için tüm büyük ölçekli şirketlerde farklı şirketlerden ve konumlardan talepleri oluşturmak ve yönetmek için tek platform olarak tasarlanmıştır.

vSRM kullanıcıları, şirketlerin satın alma politikalarına ve harcama kontrol kurallarına uygun şekilde yetkilendirilir.

eTedarik

Ön tedarik, talep yönetimi, sipariş, katalog ve sözleşme entegrasyonları ile ERP sisteminiz ile entegre bir dijital tedarik sistemi oluşturmanıza olanak sağlar.

vSRM stratejik satın alma ve eSupply çözümü, bir şirketin satın alma süreçlerini dijitalleştirmekle kalmaz, aynı zamanda holdinglerin ve grup şirketlerinin ortak/paylaşılan tedariklerini etkin bir şekilde yönetmesini sağlar.

Tüm firmalardan gelen talepleri tek bir ekranda gören uzman kategori yöneticileri, talep konsolidasyonları ile talepleri birleştirerek eRFQ’lar ve eİhale yöntemleri ile ortak/paylaşılan satın alma taleplerini gerçekleştirmektedir.

vSRM Büyük ve karmaşık satın alma projeleri için çok seviyeli Fiyat Döküm Yapısı desteği ile esnek bir döküm yapısı sunar. ayrıca perakende sektörü için doğrudan malzemeler için ayrıntılı maliyet döküm yapısı sunar..

Katalog Yönetimi

vSRM Katalog yönetimi ile; Kendi kataloğunuzu, resimlerinizi, genişletilmiş açıklamalarınızı ve şirket tarafından seçilen öğeleri kullanarak kullanıcı alışveriş deneyimini iyileştirin ve maliyetleri kontrol edin.

Rutin, yinelenen satın almaların çoğunu tercih ettiğiniz tedarikçilere yönlendirebildiğinizde, satın alma gücünüzü ve anlaşmalı fiyatlandırmanızı en üst düzeye çıkarırsınız.

Rehberli satın alma katalogları oluşturarak alışveriş yapanların tercih edilen tedarikçilerden alışveriş yapmasını kolaylaştırın. Kılavuzlu Satın Alma Katalogları satıcıya, departmana, işlevsel alana veya diğer anlamlı gruplandırmalara göre düzenlenebilir ve önceden tanımlanmış satıcı kalemlerini, fiyatlandırmayı ve muhasebe bilgilerini içerir.

Sözleşme Yönetimi

Birden fazla şirket için talep yönetimi ve tedarik operasyonları ile entegre sözleşme süreçlerinin sözleşme oluşturma, onay, takip, izleme ve aşamalı ödemelerini merkezi bir yaklaşımla otomatik hale getirdi.

Harcama Yönetimi

vSRM’nin harcama yönetimi aracı, satın alma taleplerini, satın alma siparişlerini, tedarikçi ve müşteri sözleşmelerini, faturalandırmayı ve ödemeleri yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

vSRM’nin harcama yönetimi aracı, S2P Süreçlerinin tüm aşamalarında rutin harcama yönetimi faaliyetlerini ve izleme KPI’larının Raporlanmasını gerçekleştirmek için gereken zaman ve çabayı azaltmaya yardımcı olur.

Koçtaş, vSRM ile tedarik sürecinde verimliliği artırdı ve maliyetleri düşürdü.

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirleri arasında yer alan Koçtaş, tedarik zinciri yönetiminde getirdiği yenilikçi teknolojilerle tanınan ITG'nin vSRM (sanal Tedarikçi İlişkileri Yönetimi) uygulamasını 2007 yılından bu yana başarıyla kullanıyor.

Bütün müşteri hikayelerini görüntüle

vSRM'e Güvenen Perakende Sektörü Müşterileri

Perakende sektörünün önde gelenleri, vSRM ile tedarik zinciri planlamalarına farklı bir boyut kattılar.

Aşağıya Kaydır

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?