search

Tedarikçi Devreye Alma

Tedarikçi devreye almanın
ve ön değerlendirmenin karmaşıklığını en aza indirin.

TEDARİKÇİ
DEVREYE ALMA //

Tedarikçi devreye almanın ve ön değerlendirmenin karmaşıklığını en aza indirin.

Tedarikçi Devreye Alma

Tüm tedarikçilerinizin online bir platform üzerinden size erişmesini sağlayarak fırsat eşitliği sunun.

Şeffaf değerlendirme ve onay süreci sonrası ERP sisteminizde tedarikçi kayıtlarını yaratın.

Tedarikçi bilgilerinin güncelliğini ve değişikliklerini tek noktadan yönetin.

 

İşbirliği ve gelişmiş ERP entegrasyonu

Verimliliği ve üretkenliği artırmak için, tedarikçi devreye alma süreçlerinde tedarikçi tarafından doldurulan bilgilerin teyidi ve onayı ile ERP sistemine bilgi aktarımı sağlar.

 

Online öz değerlendirme veya yerinde denetim süreci

Tedarikçilerinizi, sektörlerine göre özelleştirilebilen soru setlerinde yerinde ve online denetimlerle değerlendirin.

 

Tedarikçi Ana veri yönetimi

Mevcut tedarikçi bilgilerindeki değişikliklerin yönetilmesi, tedarikçiler tarafından güncellemelerin online iletilmesi, kontrollü onaylardan sonra ERP sisteminde otomatik güncellemelerin yapılması.

Sistematik İş Akışı

Sistematik ve hızlı tedarikçi devreye alma süreci

Özelleştirilebilir

Uçtan uca özelleştirilebilir kayıt formları

Sektörel Bazlı Kategorize Edilebilir

Sektörel bazlı tedarikçi değerlendirme formları ve puanlama sistematiği

Denetim ve Değerlendirme Süreci

Online ve yerinde tedarikçi değerlendirme kontrolleri

Potansiyel Tedarikçi Kaydı

Tedarikçinin online başvuru süreci ile kolay ve hızlı tedarikçi devreye alma.

Tedarikçinin sunduğu hizmetlere ve faaliyet gösterdikleri sektörlere göre farklı bilgiler içeren soru listeleri veya anketleri doldurmaları

Anket yanıtlarına dayalı olarak tedarikçinin öz değerlendirme puanını görebilmesi.

Özelleştirilebilir kayıt formları

Kazanımları >

01
Online Kayıt

Tedarikçinin self-servis kayıt süreci

02
Özelleştirilebilir

Özelleştirilebilir sektörel bazlı formlar,soru setleri ve anketler

03
Öz Değerlendirme Puanı

Tedarikçi cevaplarına göre, otomatik puanlama ve öz değerlendirme puanı hesaplamaları

Tedarikçi Onay Süreci

Belirlediğiniz kriterler doğrultusunda tedarikçi firma kabul ve onay süreçlerinin yönetilmesi

Tedarikçi denetim modülü ile entegre öndeğerlendirme ve denetim faaliyetlerinin yönetimi.

Onaylanan tedarikçelerinin ERP sisteminde otomatik oluşturulması.

Süreç ve başvuru sonucu hakkında tedarikçilere otomatik bilgilendirmelerin yapılması

Kazanımları >

01
Esnek İş Akışı

Tedarikçi değerlendirme onay süreçlerinde esnek iş akışı tanımlayabilme

02
Online Değerlendirme

Online değerlendirme soru setleri

03
Yerinde Değerlendirme

Yerinde değerlendirme soru setleri

Tedarikçi Veri Yönetimi

Mevcut tedarikçi bilgilerindeki değişikliklerin yönetilmesi için tedarikçiler tarafından güncellemelerin online iletilmesi

Kontrollü onaylardan sonra ERP sisteminde otomatik güncellemelerin yapılması

Tedarikçi verilerinin hızlı toparlanması ve güncellenmesi

Tedarikçilerin mali yapısı, ilgili belge, sertifika, patent veya diğer önemli belgelerin toplanması

Kazanımları >

01
Kolay Güncellenebilir

Tüm güncellemeleri kolayca kontrol edin ve yönetin

02
Takip Edilebilir ve Kontrollü

Belge takibi için daha az çaba harcayın

03
Güncel Veri

Güncel kaliteli tedarikçi verisi

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?