search

Sözleşme Yönetimi

vSRM ile Sözleşme Yönetimi üzerinde kontrolünüzü elinize alın.

Sözleşme Yönetimi //

vSRM ile Sözleşme Yönetimi üzerinde kontrolünüzü elinize alın.

Sözleşme Yönetimi

vSRM Sözleşme Yönetimi; birden fazla şirket için talep yönetimi ve kaynak bulma operasyonları ile entegre olarak sözleşme oluşturma, onay, takip, izleme ve aşamalı ödemelerini merkezi bir yaklaşımla otomatik hale getirdi.

Grup Şirketleri için ortak satın alma anlaşmaları oluşturabilme imkanı

– vSRM ile sözleşmelerinizi hızlı bir şekilde oluşturun

– vSRM üzerinde oluşturulan sözleşmelerin farklı ERP sistemlerine sahip grup şirketlerinin sistemlerine otomatik aktarılması

Farklı sözleşme yapılarını destekleyen altyapı

– Ana sözleşmeye bağlı alt sözleşmelerin takibi

– Farklı sözleşme türlerinin desteklenmesi: Hakedişlerin birim fiyat, miktar, tutar bazında takibi

– Detay Fiyat kırılımları yapabilmenizi destekleyen yapı

Sözleşme ve Revizyonlarının Onayları

– Sözleşme ve Sözleşme revizyonlarının kontrolü onay mekanizması

Sözleşme kapsamındaki hizmet alımlarının ve  hakkedişlerin takibi

– Hakediş içeren sözleşmelerin hakediş beyanları tedarikçiler tarafından yapılabilir.

– Hakediş taleplerinin ilgili taraflarca teyidi ve ödeme onaylarını verilmesi

Hızlı sözleşme oluşturma imkanı

vSRM ile sözleşmelerinizi hızlı bir şekilde oluşturun

Esnek Onay mekanizması

Sözleşme onay iş akışları

Ödeme Kontrolleri

Hakediş bazlı işbirimleri ödeme onayları

Çoklu Şirket Sözleşme Yönetimi

Grup Şirketleri için ortak satın alma sözleşmeleri oluşturun

– vSRM ile grup şirketleirni kapsayan kompleks sözleşmelerin ana sözlşeme ve alt sözleşmelerini sözleşme sihirbazı ile hzılı bir şekilde oluşturun.

– vSRM üzerinde oluşturulan sözleşmelerin farklı ERP sistemlerine sahip grup şirketlerinin sistemlerine otomatik aktarılmasını sağlayın.

Kazanımları >

01
Sözleşme Sihirbazı

Kompleks sözleşmelerin ana sözleşme ve alt sözleşmelerini sözleşme sihirbazı ile hızlı bir şekilde oluşturulması.

02
Onay Mekanizması

Sözleşme onaylarının ve revizyonlarının kontrolü

03
ERP Entegrasyonu

vSRM üzerinde oluşturulan sözleşmelerin farklı ERP sistemlerine sahip grup şirketlerinin sistemlerine otomatik olarak aktarılması

Sözleşme Tipleri ve Takibi

Farklı sözleşme yapılarını destekler

– Ana sözleşmeye bağlı alt sözleşmelerin takibi.

– Farklı sözleşme türlerinin desteklenmesi: Birim fiyat, miktar, tutar bazlı sözleşme kontrolleri.

– Sözleşme kalemi bazında detay maliyet Kırılımlarımı tanımlama.

Kazanımları >

01
Sözleşme Gerçekleşmelerinin takibi

Ana sözleşmeye bağlı alt sözleşmelerin kümülatif gerçekleşmelrin takibi.

02
Farklı sözleşme tipleri desteği

Farklı sözleşme türlerinin desteklenmesi: Hakedişlerin birim fiyat, miktar, tutar bazında takibi.

03
Sözleşme geçerlilik tarihi uyarıları

Sözleşme geçerlilik tarihleri ve yenileme tarihleri için uyarılar.

Hakediş Yönetimi

Hakediş yönetimi tedarikçileriniz ile yapmış olduğunuz geniş kapsamlı sözleşmelerde, sözleşme şartları kapsamında ödemelerin tedarikçinin zaman içinde teslim etmiş olduğu iş ve hizmetlere göre yapılandırıldığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir.

vSRM sözleşme yönetiminde tanımlanmış olan ve yapılacak işin detay kalemlerini ve servis detaylarını içeren sözleşmeler ilgili tedarikçi tarafından online olarak görülür.

Tedarikçiler tarafından tamamlanan, teslim edilen işler, periyodik aralıklarla raporlanarak hakkediş talebinde bulur.

Sözleşme kalemi bazında hakkediş onaylayıcıları ve iş birimleri tarafından onaylanan hakkedişlere istinaden sözleşmeye bağlı hakkediş miktarı kadar sipariş ERP sisteminde otomatik olarak açılarak siparişe istinaden ödeme süreçleri yürütülebilmektedir.

Kazanımları >

01
Online Hakediş Beyanları

Tedarikçiler tarafından sözleşme kalemlerine istinaden hakediş beyanları online olarak yapılır.

02
Hakediş Onay İş akışları

Sözleşme kalemi ve hizmet bazında hakediş onayların ilgili işbirimi yöntecileri tarafından onaylanırı.

03
İzlenebilir ve Kontrollü

Destekleyici belgelerin takibi ve sözleşeme genelinde toplam hakediş ve siparişlerin toplu raporlaması

04
Kompleks Holding Sözleşmelerin Takibi

Tüm grubu kapsayan sözleşmelerde ana sözleşme altında her şirketin teslim almış olduğu hizmetlerin takibi sağlanır.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?