search

Tedarikçi Performans Yönetimi

360 Derece Tedarikçi Performans Yönetimi!

Tedarikçi Performans Yönetimi //

TÜM TEDARİKÇİLERİNİZİN PERFORMANSINI GERÇEK ZAMANLI OLARAK ÖLÇÜN VE DEĞERLENDİRİN.

Online Tedarikçi Karnesi, tedarikçilerin hizmet kalitesini ve performansını bir bakışta görebileceğiniz ortamı sağlar. Tek bir ortamda tedarikçi performansına ait gerçek zamanlı verileri analiz ederek etkin kararlar ve aksiyonlar alabilirsiniz.

Komplike performans yönetimi ihtiyaçlarını yönetmek için özelleştirilebilir modüller!

Tedarikçi Puan Kartı ve KPI hesaplama yöntemleri tedarikçi bazında özelleştirilebilir. Farklı tedarikçi grupları için farklı KPI setleriyle tedarikçilerinizin performanslarını izleyebilirsiniz.

Tedarikçilerinize KPI’lar için farklı hedef puanlar verin!

İzlenen her bir KPI için tedarikçilerinize farklı hedefler tanımlayabilirsiniz.

Kullanıma hazır farklı KPI yöntemleri!

Olay Bazlı, Veriye Dayalı Hesaplanan KPI’lar, Puan Azaltma Yöntemleri, Anket ve Soru Setleri aracılığıyla bir tedarikçiye ait tedarikçi karnesini oluşturmak için kullanabilirsiniz.

ÇÖZÜMLERİMİZ//
Tedarikçi Performans Yönetim Modülleri

Online Tedarikçi Karnesi

Etkileşimli panolar, tüm tedarikçinin hizmet düzeylerine derinlemesine bir genel bakış sağlar. Karmaşık performans yönetimi ihtiyaçlarını yönetmek için özelleştirilebilir araç. Farklı tedarikçi grupları için farklı KPI setleriyle performansı izleyin.

Tedarikçi Performans Yönetim Modülleri

KPI Kütüphanesi

Kullanıma hazır endüstri standardı KPI'lar… 50'den fazla KPI mevcuttur. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen KPI'lar kütüphaneye eklenerek tüm müşterilerin kullanımına sunulur.

Tedarikçi Performans Yönetim Modülleri

Anket Yönetimi

vSRM çok dilli anket yönetim aracı, tedarikçi performansını ölçmek için kullanılır. Tedarikçilerin hizmet memnuniyet düzeyini ölçmek için kurum içi personelinize anketler düzenlenebilir. Tedarikçi performansını ölçerken farklı tedarikçi grupları için farklı özelleştirilmiş anketler tanımlayın.

Tedarikçi Performans Yönetim Modülleri

Tedarikçi İtiraz Süreci Yönetimi

Şeffaf ve adil değerlendirme süreci. Tedarikçilerinizin KPI'ları hesaplamak için kullanılan ayrıntılı verilere erişmesine izin verin. İtiraz varsa düzeltme talebinde bulunabilirler. Tedarikçi itirazlarının gözden geçirilmesi ve onaylanması süreci, adil bir değerlendirme sürecini yönlendirir.

Tedarikçi Performans Yönetim Modülleri

Dönemsel Performans Raporları

Dönem sonu performans raporları ile tedarikçi performans takibini üst segmente taşıyın. Her bir KPI'nın zaman içindeki eğilimini analiz edin. Aynı sektördeki tedarikçilerinizin KPI'larını tek bir grafik üzerinde karşılaştırın. Sektörel tedarikçi performans seviyelerini görüntüleyin!

Tedarikçi Performans Yönetim Modülleri

Performans Eskalasyon Yönetimi

Performans KPI'larındaki herhangi bir değişiklik hakkında tedarikçi C-Level yöneticilerini otomatik olarak bilgilendirin, Aylık puan değişikliklerine göre otomatik eskalasyon tanımları yapın. Düşük KPI puanlarını tekrar rayına oturtmak için tedarikçilerinizden bir eylem planı isteyin.

Tedarikçi Performans Yönetim Modülleri

GSA - Ceza Faturaları Yönetimi

Perakende sektöründe tedarikçilerle ürün bulunabilirliği konusunda global hizmet anlaşmaları yapılabilmektedir. Tedarikçinin bu taahhüdüne uyumu ürün bazında izlenebilir ve uyulmaması durumunda satış kaybı için uygulanacak cezalar raporlanabilir.

1 / 7

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?