search

Talep Yönetimi

Tüm talepleriniz tek bir yerde!

Talep Yönetimi //

Tüm talepleriniz tek bir yerde!

Talep Yönetimi

Satın Alma Talepleri, büyük kuruluşlar tarafından ürün ve hizmetler için satın alma istekleri ve bütçelerini yönetmek ve kontrol etmek için kullanılır.

vSRM, merkezi tedarik operasyonlarını ve harcama analizini desteklemek için grup şirketlerinde; farklı alt şirketler ve şirketlerin farklı yerleşkeleri için ortak talep yönetim platformu olarak tasarlanmıştır.

ERP sistemi ile entegre veya kendi başına talep yönetim ve satınalma sistemi olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Kuruluşların HR organizasyonu ile entegre vaziyette talep bildirme, onaylama ve diğer satınalma politikalarını yansıtacak şekilde kurgulanabilmektedir.

Tek başına veya ERP entegrasyonu ile kullanım

Tek başına veya ERP sistem entegrasyonları ile kullanabilme imkanı

Çoklu şirket altyapısı

Grup şirketleri ve çoklu şirket yapısını desteği

Katalog üzerinden talep

Satınalma katalogları üzerinden online alışveriş mantığında talep oluşturma

Bütçe kontrolü

Harcama yönetiminizin tam kontrolü

Esnek iş akışı ve onay mekanizması

Talep onay sürecinde esnek iş akışı

Online talep durum takibi

Talep statüleri ve durumunun online takibi

Çoklu Şirket Talep Yönetimi

vSRM, farklı ERP sistemi kullanan grup şirketleri ve farklı yerleşkelerinden oluşturulan taleplerin tek bir ortamda yönetilmesini sağlar.

Farklı grup şirketlerine ait olan talepler merkezi satınalma ekipleri tarafından tek ekrandan görüntülenebilir.

ERP entegrasyonu olmadan kullanıldığında; kullanıcılar şirketlerin satın alma politikalarına ve harcama kontrolüne uygun olacak şekilde yetkilendirilerek talep girişleri ve harcama kontrolleri uygulanır..

Holdingler, grup şirketleri, çoklu yerleşkeye sahip banka, otel, alışveriş merkezi, hastaneler gibi kuruluşlar için merkezi talep yönetimi sağlar.

Kazanımları >

01
Merkezi talep yönetimi

Tüm talepler tek bir yerde

02
Online alışveriş mantığında satınalma deneyimi

vSRM katalogları üzerinden görsel talep oluşturma

03
Merkezileştirilebilir kontrol

Merkezileştirilebilir harcama kontrolü politikaların uygulanması

04
Online durum takibi

Talep ve statü izlenebilirliği

Talep Onay Süreci

Esnek ve mobil talep onay iş akışı

Talep ve harcama politikalarının ve kontrollerinin uygulanabileceği parametrik yapı

Özellikleri >

İnsan kaynakları organizasyon şemanız ile entegre edilebilir.

Cep telefonu ile her yerde onaylama imkanı sağlar

Bütçe Kontrolü

Talep oluşturma ve talep onayları esnasında ERP sistemi ve özel bütçe yönetim sisteminizde takip edilen bütçeleriniz ile gerçek zamanlı bütçe kontrolü sağlanmaktadır.

Bütçe takip sistemi olmayan firmalar için, vSRM bütçe yönetimi modülünde, bütçe kodları bazında aylık ve yıllık gider bütçe değerleri girişleri ve bütçe kullanım takipleri yapılabilmektedir.

Bütçe koduna göre aylık ve yıllık kontrol

Bütçe kodu bazında aylık ve yıllık bütçe durumu ve kullanımlarının grafiksel gösterimi

Toplam bütçe kalemleri bazında toplu harcama raporları

Kazanımları >

01
Entegre yapıda çalışabilme

Bütçe yönetim sistemlerinden online bütçe sorgulama ve kontrolü

02
vSRM üzerinde bütçe takibi

vSRM Bütçe Yönetimi modülü üzerinden bütçe takibi

03
Bütçe ve harcama analizleri

Güncel bütçe durumu raporlamaları

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?