search

Savunma & Havacılık

Özel savunma ve güvenlik ihtiyaçlarınızı çözün. Proje bazlı talepler koordineli hazırlık gerektirecektir.

Akıllı bir kuruluşun zihniyetini ağ merkezli savunma ve güvenlik ilkeleriyle bütünleştirin. vSRM üzerinde proje kodları ile proje kontrollerini ve proje takiplerini tek noktadan yönetmeyi deneyimleyin.

VSRM ile otomatikleştirilmiş ve standartlaştırılmış iş akışları, sertifikalar, puanlama, raporlama ve daha fazlası, başarının katalizörü olarak dijital dönüşümle size eksiksiz bir görünürlük sağlar.

Ekibinizin bir uzantısı olarak adım adım çalışan esnek uygulamalar ve entegrasyonlar sunuyoruz. Eksiksiz, akıllı bir platform, yönetim mükemmelliğini harcama yolculuğunuz için esneklik, genişlik ve derinlik sağlar ve hedefimiz, sizi oraya kendi hızınızda ulaştırmak.

 

Gerçek zamanlı Sipariş İşbirliği

Saha Operasyonlarında ve Fason Üretimde Görünürlük

Yan Kalite Kontrol Araçlarını Dağıtın

Güvenilir Tedarikçilerle işinizi büyütün

eTedarik Kullanımının avantajlarından yararlanın

Gerçek zamanlı işbirliği: Gerçek zamanlı tahmin, PO yönetimi, teslimat planlaması için tamamen dijital bir tedarikçi platformunda tüm doğrudan malzeme tedarikçilerinizle işbirliği yapın.

Proje Değişikliklerine Hızlı Yanıt: Gerçek zamanlı veri görünürlüğü ve dijital program yönetimi, esneklik sağlar. Tedarikçilerin değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmeleri ve program değişikliklerinizi desteklemek için hızlı aksiyon almaları sağlanır.

Görünürlüğünüzü arttırın: vSRM, taşeron operasyonlarının tam görünürlüğünü sağlar. Daha iyi koordinasyon için taşeron tesislerinde hammadde ve MRO stokları görünür hale gelir.

Taşeron lokasyonunda yapılan imalat işlemlerinin takibini ve taşeron sahasında parti/seri takibini sağlar.

Mobil & Online: Savunma sanayinin ağır kalite düzenlemelerine uyum sağlamak için mobil konfigürasyon ve kalite kontrol denetimlerinizi sahada gerçekleştirin.

Saha kontrollerinin planlanması, kalite ekiplerine iş atamalarının yapılması ve kaliteli iş emirlerinin cep telefonlarına iletilmesi sağlanmaktadır.

Sözleşmeli 3. Taraf Kalite Kontrolü:  Sözleşmeli 3. taraf kalite kontrol şirketleri de vSRM aracılığıyla aynı sürece dahil olabilir.

KPI’ları Ölçün ve Takip Edin: Sağlam tedarikçi performans ölçüm araçlarıyla performansı izleyin ve iyileştirmeleri yönlendirin. Üretiminizdeki kesintileri azaltmak için kalite kontrol, uyumluluk ve tedarik zinciri yönetimine odaklanın.

Etkileşimli panolar, standartlaştırılmış formatlarda tüm tedarikçi faaliyetlerine genel bir bakış sağlar. Kararlar almak ve etkin bir şekilde hareket etmek için üçüncü taraf verileriyle zenginleştirilmiş tek bir merkezi yer edinin.

Güvenilir Tedarikçilerle işinizi büyütün: En iyi hizmet veren tedarikçileri belirleyin ve gerçek zamanlı verileri ve tahmine dayalı analizleri kullanarak işi iyi performans gösteren tedarikçilerle genişletin.

Dolaylı Malzemeler için eTedarik Kullanımının avantajlarından yararlanın: Eksiksiz bir eTedarik çözümü ile daha iyi kaynak bulma kararları, daha net denetim ve daha hızlı döngü süreleri sağlayın. Tüm tedarikçilerinizle kolayca bağlantı kurun. İletişimleri, işlemleri, pazarlığı yönetin ve Daha Düşük Fiyatlardan Yararlanın.

Ekibinizin yükünü alın ve manuel görevleri kaldırarak zamandan tasarruf edin. Stratejik satın alma faaliyetleri, tasarrufları izlemenize, bütçeleri proaktif olarak izlemenize ve fazla harcama alanlarını belirlemenize olanak tanır.

Teknolojimizi sizin için doğru yapan nedir?

Hepsi Bir Arada Çözüm

Bağlantı ve gelişmiş tedarik zinciri yönetimi uygulamaları için gerekli tüm araçları içeren iş ortağı yönetimine Hepsi Bir Arada Çözüm. Tek ve Genişletilebilir Platform.

Özelleştirilebilir Bulut Uygulaması

SaaS kullanımınızı belirli ihtiyaçlara göre yukarı ve aşağı ölçeklendirme esnekliğine sahip olacaksınız. Müşteri tabanlı özelleştirmeleri bulutta yönetin.

ERP Sisteminizle Tam Entegre

ERP sistemleri için standartlaştırılmış ve yapılandırılabilir Entegrasyon Katmanları ile profesyonel bir proje yönetimi yaklaşımı sağlar.

Sektör Deneyimi ve Bilgi Aktarımı

İyi Dinleyiciler, En iyi çözümleri sunmak için müşterilerimizin sorunlarını anladığımızdan emin oluruz.

Savunma Sanayi ve Havacılık Sektörü ile ilgili Modüller ve İşlevleri

Proje Detayları ile Satınalma Siparişi Yaşam Döngüsü Yönetimi

Proje bazlı üretim ihtiyaçlarınıza bağlı olarak ERP sisteminizde oluşturulan sözleşmeli direkt malzeme siparişleri vSRM’ye aktarılır. Herhangi bir sipariş değişikliği arka uçta senkronize edilir.

Siparişler ayrıca EDI formatları, e-posta yoluyla Tedarikçiye aktarılabilir ve vSRM portalı üzerinden erişilebilir.

Satınalma Siparişinin tüm yaşam döngüsü; Sipariş onayları, yükleme onayları, nakliye planlaması, sevkiyatlar, gümrükleme, depo girişleri ve diğer tüm kilometre taşları detaylı olarak takip edilebilir.

ASN Yönetimi ve Sevkiyat Barkod Etiketi

Tedarikçileriniz, gönderilerini ve ASN’yi (Advance Shipping Notice) vSRM sistemi üzerinden hazırlar ve tüm ürün paketleri için gönderi etiketleri oluşturur. Tüm ürünlerin etiketli olarak gönderilmesi sağlanmaktadır.

Tedarikçilerimiz tarafından farklı EDI standartlarında gönderilen ASN bilgilerini tek bir formata dönüştürerek depo girişlerinde kullanılmak üzere ERP sisteminize iletir.

eKanban - Otomatik Yenileme

Yalın üretim felsefesinin kullanılması, gerektiğinde tedarikçilerden malzeme çekilmesi.

vSRM eKanban modülü, farklı kanban kartı oluşturma algoritmaları ile kanban kartlarının otomatik olarak oluşturulmasını ve sevkiyat sinyallerinin tedarikçilere iletilmesini sağlar. Sadece gerektiğinde sevkiyat yaparak üretim süreçlerini kesintiye uğratmadan stok seviyelerinin düşürülmesinde aktif rol oynar.

VMI - Tedarikçi Envanter Yönetimi

vSRM, imalat ve perakende şirketleri için VMI (Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter) ve Konsinye Stok Yönetimi kavramlarını uyarlamak için esnek ve kullanımı kolay araçlar sağlar.

Tedarikçiler envanter seviyelerini çevrimiçi olarak görebilirler. e-Kanban gönderi sinyalleri, ürünlerin gelişmiş ikmal algoritmalarına göre ikmal edilmesi gerektiğinde vSRM tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Fason Üretim Yönetimi

vSRM, taşeron operasyonlarının tam görünürlüğünü sağlar. Daha iyi koordinasyon için taşeron tesislerinde hammadde ve yarı mamul stoğu görünür hale gelir. Taşeron lokasyonunda yapılan imalat işlemlerinin takibini ve taşeron sahasında parti/seri takibini sağlar.

Tüm fonksiyonlar ERP sisteminizle entegre yönetilir.

Fason Üretim Kalite Kontrolü

Sözleşme konusu malzemelerin kalite kontrollerinin üretici lokasyonunda ürün kontrol planlarına göre yapılmasını ve test sonuçlarının online girilerek kalite onaylarının alınmasını sağlayan fonksiyonları içerir.

Saha kontrollerinin planlanması, kalite ekiplerine iş atamalarının yapılması ve kaliteli iş emirlerinin cep telefonlarına iletilmesi sağlanmaktadır.

3. parti kalite kontrol firmaları da sürece dahil edilebilir ve kalite kontrol emirleri 3. parti firma personeline atanabilir.

Self-Billing

vSRM Self-fatura modülü ile; Fatura girişlerini otomatikleştirin, hatalı fatura yönetimi ile uğraşmayın, fiyat farkı faturalarını ortadan kaldırın.

Tedarikçiler vSRM portalında satın alan firmaya kesecekleri faturaların bilgilerini görür ve fatura talep numarasına göre düzenler.

Bu sayede hatalı faturalandırmanın önüne geçilmiş olur. Fiyat farkı faturaları da satın alan firmanın ERP Sisteminde hesaplanmakta ve detayları ile birlikte tedarikçilerle paylaşılmaktadır. eFatura sistemleri ile entegre çalışan yapı sayesinde eFatura geldiğinde fatura giriş kaydı otomatik olarak ERP’ye kaydedilir.

Tedarikçi Performans Yönetimi

Tedarikçi performansını ölçmenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Doğrudan/dolaylı ürün sağlayan tüm tedarikçilerin KPI’larını belirlemenizi ve takip etmenizi sağlayan, hedeflere göre yönetim felsefesini içeren çevrimiçi tedarikçi puan kartı içerir.

Puan kartları ve KPI hesaplama yöntemleri, tedarikçi bazında özelleştirilebilir. Otomotiv sektöründe kullanılan birçok KPI hesaplama algoritması, hazır KPI kitaplığında kullanıma hazır olarak sunulmaktadır.

Tedarikçi Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi süreçlerini kolaylaştıran dijital bir tedarikçi işbirliği çözümü ile tedarik zinciri riskini ve maliyetlerini azaltın,

Kalite sorunları üzerinde çalışmaya yönelik otomatik ve standartlaştırılmış bir yaklaşımla tedarikçi kalitesini yönetmek için kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş bir süreç oluşturun.

vSRM, seri ürünlerdeki kalite problemlerinin tespiti, düzeltici ve önleyici faaliyetler, tedarikçi saha süreç denetimleri ve aksiyon planlarının takibi gibi fonksiyonlarla tedarikçi kalitesinin sürdürülebilirliğini ve iyileştirilmesini sağlayacak araçlar sunar. Ayrıca seri ürünlerde yeni ürün onay süreçleri (PPAP) ve PPAP süreçlerinin yönetimini sağlar.

Düzeltici Aksiyonlar - G8D

8D raporlar ve kök neden analizi ile teslim edilen parçalardaki sorunları belirleyin.

Global 8 Disiplin ile otomotiv endüstrisinde D1’den D8’e adım adım kök neden analizi ve çözümleri için donanımlı metodoloji ve araçlarla sorunları anlama ve çözmeye katılın.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile uzun vadeli bir bakış açısı edinin. Parça ve malzeme kalitesini iyileştirmek için tedarikçilerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde çalışın.

PPAP Yönetimi

Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP), bileşen tedarikçileri ve onların üretim süreçlerinde güven oluşturmak için değerli bir araçtır.

PPAP, yeni veya revize edilmiş parçalar veya yeni veya önemli ölçüde revize edilmiş üretim yöntemlerinden üretilen parçalar için onay sürecini tanımlar.

PPAP süreci, tedarikçinin tüm müşteri mühendislik tasarım özelliklerini ve gereksinimlerini anladığını ve sürecin bu gereksinimleri karşılayan ürünleri tutarlı bir şekilde üretebildiğini doğrular.

vSRM, tedarikçileriniz ile PPAP sürecini interaktif olarak yönetmenizi sağlar. Tüm yazışmalar ve kayıtlar günlüğe kaydedilir ve tüm PPAP dosyaları merkezi olarak veritabanında saklanır.

Tedarikçi Devreye Alma

vSRM, yeni tedarikçi edinme süreçlerinde tüm tedarikçilere online başvuru eşitliği sağlar, potansiyel tedarikçi başvurularını artırır ve tedarikçi portföyünüzü geliştirir.

Tedarikçilerin hizmet alanlarına göre farklı soruları yanıtlamalarını sağlayan tamamen özelleştirilebilir başvuru formları ile farklı sektörlerdeki tedarikçilerin değerlendirme sürecinde gerekli bilgiler toplanır.

Esnek onay süreçleri ve tedarikçilerin yerinde denetlenmesi gibi özelliklerle tedarikçi kaydında eksiksiz bir çözüm sunar.

Tedarikçi dağıtımının ve işbirliğinin karmaşıklığını en aza indirin.

Talep Yönetimi

vSRM tarafından sağlanan gibi tedarik sistemleri, dolaylı malzeme ve hizmet talepleri için satın alma talep sürecini tamamen otomatikleştirebilir – Satın Alma Talebinden Satın Alma Onayı’na kadar gerçek zamanlı olarak.

vSRM, Merkezi kaynak sağlama operasyonlarını ve harcama analizini desteklemek için tüm büyük ölçekli şirketlerde farklı şirketlerden ve konumlardan talepleri oluşturmak ve yönetmek için tek platform olarak tasarlanmıştır.

vSRM kullanıcıları, şirketlerin satın alma politikalarına ve harcama kontrol kurallarına uygun şekilde yetkilendirilir.

eTedarik

Ön tedarik, talep yönetimi, sipariş, katalog ve sözleşme entegrasyonları ile ERP sisteminiz ile entegre bir dijital tedarik sistemi oluşturmanıza olanak sağlar.

vSRM stratejik satın alma ve eSupply çözümü, bir şirketin satın alma süreçlerini dijitalleştirmekle kalmaz, aynı zamanda holdinglerin ve grup şirketlerinin ortak/paylaşılan tedariklerini etkin bir şekilde yönetmesini sağlar.

Tüm firmalardan gelen talepleri tek bir ekranda gören uzman kategori yöneticileri, talep konsolidasyonları ile talepleri birleştirerek eRFQ’lar ve eİhale yöntemleri ile ortak/paylaşılan satın alma taleplerini gerçekleştirmektedir.

vSRM Büyük ve karmaşık satın alma projeleri için çok seviyeli Fiyat Döküm Yapısı desteği ile esnek bir döküm yapısı sunar.

Katalog Yönetimi

vSRM Katalog yönetimi ile; Kendi kataloğunuzu, resimlerinizi, genişletilmiş açıklamalarınızı ve şirket tarafından seçilen öğeleri kullanarak kullanıcı alışveriş deneyimini iyileştirin ve maliyetleri kontrol edin.

Rutin, yinelenen satın almaların çoğunu tercih ettiğiniz tedarikçilere yönlendirebildiğinizde, satın alma gücünüzü ve anlaşmalı fiyatlandırmanızı en üst düzeye çıkarırsınız.

Rehberli satın alma katalogları oluşturarak alışveriş yapanların tercih edilen tedarikçilerden alışveriş yapmasını kolaylaştırın. Kılavuzlu Satın Alma Katalogları satıcıya, departmana, işlevsel alana veya diğer anlamlı gruplandırmalara göre düzenlenebilir ve önceden tanımlanmış satıcı kalemlerini, fiyatlandırmayı ve muhasebe bilgilerini içerir.

Sözleşme Yönetimi

Birden fazla şirket için talep yönetimi ve kaynak bulma operasyonları ile entegre sözleşme süreçlerinin sözleşme oluşturma, onay, takip, izleme ve aşamalı ödemelerini merkezi bir yaklaşımla otomatik hale getirdi.

Harcama Yönetimi

vSRM’nin harcama yönetimi aracı, satın alma taleplerini, satın alma siparişlerini, tedarikçi ve müşteri sözleşmelerini, faturalandırmayı ve ödemeleri yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

vSRM’nin harcama yönetimi aracı, S2P Süreçlerinin tüm aşamalarında rutin harcama yönetimi faaliyetlerini ve izleme KPI’larının Raporlanmasını gerçekleştirmek için gereken zaman ve çabayı azaltmaya yardımcı olur.

TEI

TEI'de vSRM uygulamasının başarılı sonuçları tüm tarafları memnun etti. TEI, sektörünün dinamikleri gereği anlık değişimlere uyum sağlamak zorunda; vSRM platformu, satın alma ve sipariş yönetimi, satın alma süreç takibi ve yan sanayide çalıştırılan parçaların takibi için kullanılmaktadır.

Bütün müşteri hikayelerini görüntüle

vSRM'e Güvenen Savunma ve Havacılık Sektörü Müşterileri

Savunma ve Havacılık sektörünün önde gelenleri, vSRM ile tedarik zinciri planlamalarına farklı bir boyut kattılar.

Aşağıya Kaydır

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?