search

Envanter Bilgileri Paylaşımı

Karşılıklı envanter görünürlüğünü sağlayın.

Envanter Bilgileri Paylaşımı //

Karşılıklı envanter görünürlüğünü sağlayın.

Envanter Bilgileri Paylaşımı

Üretim sektöründe acil plan değişlikleri yapılmak istendiğinde tedarikçinin stoğunda sevkiyata hazır olan malzemelerin görünür olması plan değişikliklerini daha rahat yapmanız sağlayacaktır.  vSRM tedarikçi sistemlerinden web servisler aracılığı ile anlık stok sorgulaması sağlayarak mevcut stoğun satınalan firma tarafından görülmesine imkan sunar.

Perakende sektöründe online satış kanalarında ürün mevcudiyetinin sorgulanması ve stoğu azalmış veya bitmiş ürünlerin otomatik olarak satışa kapanması için vSRM stok sorgulama servisleri kullanılabilmektedir.

Üretim firmalarında satınalan firmaların,  tedarikçiler ile güncel stok durumlarını paylaşarak, tedarikçi tarafından yönetilen envanter stoğunun (VMI) görünürlüğü ve konsinye stokların takibinin tedarikçiler tarafından yapılması sağlanabilmektedir.

Perakende sektöründe mağaza  ve depo bazında mevcut ürün stoklarının ilgili tedarikçiler ile paylaşılması, hareketsiz ürün stoklarının satış arttırıcı  aksiyonlarının tedarikçi tarafından planlanmasına imkan sunan değerli bir veri olmaktadır.

Çift yönlü stok görünürlüğü

Hem tedarikçiler kendi stoklarını hem de satınalan firma kendi stoklarında bulunan tedarikçi envanterini paylaşabilir.

Online satış kanallarında otomatik aksiyonların alınabilmesi

Tedarikçilerden sevk edilen ürünlerin stok durumlarını online olarak izleyerek eksi stok ile sipariş kabülünü engelleyin.

Ortak aksiyon planlaması

Tedarikçiler vSRM üzerinden mağaza, ürün grubu ve ürün bazında stok durumu ve hareketsiz stok bilgilerini görüntüleyebilmektedirler..

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?