search

Üretim Endüstrisi

Üretim Riskini Azaltın, Maliyetleri Yönetin ve Daha Hızlı Uyum Sağlayın

vSRM çözümleri, üreticilerin işlerini günümüzün küresel, rekabetçi pazarı için optimize etmelerine yardımcı olur. Harcamalarınız ve tedarik zinciri operasyonlarınız üzerinde görünürlük ve kontrol kazanın. Hepsi bir arada üretim yazılımı çözümü, hammadde ve bileşenlerden MRO ve dolaylı mal ve hizmetlere kadar tüm tedarikçilerle işbirliğini geliştirir. Elektronik, ev aletleri, kimya, gıda veya tamamen başka bir alanda olsanız da tedarik zincirinizi optimize edin.

Tedarikçilerinizle e-işbirliği yapın

vSRM Tedarik Zinciri Araçları ile Envanter stok seviyelerini azaltın

Tedarikçilerinizin Kalitesini İzleyin ve İyileştirin

Tedarikçi Değerlendirmesi ve Performans Yönetimi

eTedarik'in avantajlarından yararlanın

Gerçek Zamanlı İletişim: Tedarikçilerinizle e-posta kullanmak ve elektronik tabloları paylaşmak gibi iletişim basit olabilir, ancak en büyük faydalar “gerçek zamanlı” bilgi paylaşımından gelir.

Tedarik ve tedarikçiler arasında doğrudan malzeme işbirliğini ve şeffaflığı geliştirin.

Hızlı yanıt alın: Gerçek zamanlı veri görünürlüğü esneklik sağlar. Tedarikçilerin değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmeleri ve talep değişikliklerinizi desteklemek için hızlı aksiyon almaları sağlanır.

Gelişmiş tedarik zinciri uygulamalarını uygulayın: eKanban ve otomatik yenileme mekanizmaları için tüm doğrudan malzeme tedarikçilerinizle gerçek zamanlı işbirliği. Tedarikçilerinizin bu tür gelişmiş işlemlere uyum sağlaması ve sizi desteklemesi de kolaydır.

Daha Düşük Stok seviyeleri: vSRM’nin VMI’si, Konsinye stoğu,  eKanban ve otomatik yenileme mekanizmaları, SADECE malzemelere ihtiyaç duyulduğunda daha sık sevkiyata izin verir. JUST IN TIME yaklaşımı ile üretim faaliyetlerini kesintiye uğratmadan stok seviyelerini azaltabilirsiniz.

Tedarikçi kalitesini garanti eden araçlarla donatın: Kalite sürecinizi kolaylaştırmak için tedarikçilerinizle işbirliği içinde çalışın. APQP, PPAP ve G8D gibi tedarik tarafı süreçleri, CPA yönetimi. Kalite Güvencesi için dokümantasyon ve prosedürler için tümü ERP sisteminizle entegre olan tek bir platform kullanın.

Odaklanmanız gereken yeri analiz edin: Maliyetli Kaliteye dayalı kesintilerden kaçının. Riski, işinizi etkilemeden önce belirleyin ve operasyonları devam ettirmek için gerekli adımları planlayın, vSRM, sürekli iyileştirme için önleyici eylem adımlarını planlamak, izlemek ve izlemek için derin tedarikçi kalite denetimleri ve süreç değerlendirme araçları sunar.

KPI’ları Ölçün ve Takip Edin: Sağlam tedarikçi performans ölçüm araçlarıyla performansı izleyin ve iyileştirmeleri yönlendirin. Üretim hattınızdaki kesintileri azaltmak için kalite kontrol, uyumluluk ve tedarik zinciri yönetimine odaklanın

Etkileşimli panolar, standartlaştırılmış formatlarda tüm tedarikçi faaliyetlerine genel bir bakış sağlar. Kararlar almak ve etkin bir şekilde hareket etmek için üçüncü taraf verileriyle zenginleştirilmiş tek bir merkezi yer edinin.

Güvenilir Tedarikçilerle işinizi büyütün: En iyi hizmet veren tedarikçileri belirleyin ve gerçek zamanlı verileri ve tahmine dayalı analizleri kullanarak işi iyi performans gösteren tedarikçilerle genişletin.

Dolaylı Malzemeler için eTedarik Kullanımının avantajlarından yararlanın; Eksiksiz bir eTedarik çözümü ile daha iyi kaynak bulma kararları, daha net denetim ve daha hızlı döngü süreleri sağlayın. Tüm tedarikçilerinizle kolayca bağlantı kurun. İletişimleri, işlemleri, pazarlığı yönetin ve Daha Düşük Fiyatlardan Yararlanın.

Ekibinizin yükünü alın ve manuel görevleri kaldırarak zamandan tasarruf edin. Stratejik satın alma faaliyetleri, tasarrufları izlemenize, bütçeleri proaktif olarak izlemenize ve fazla harcama alanlarını belirlemenize olanak tanır.

Teknolojimizi sizin için doğru yapan nedir?

Özelleştirilebilir Bulut Uygulaması

SaaS kullanımınızı belirli ihtiyaçlara göre yukarı ve aşağı ölçeklendirme esnekliğine sahip olacaksınız. Müşteri tabanlı özelleştirmeleri bulutta yönetin.

Hepsi Bir Arada Çözüm

Bağlantı ve gelişmiş tedarik zinciri yönetimi uygulamaları için gerekli tüm araçları içeren iş ortağı yönetimine Hepsi Bir Arada Çözüm. Tek ve Genişletilebilir Platform.

Sektör Deneyimi ve Bilgi Aktarımı

İyi Dinleyiciler, En iyi çözümleri sunmak için müşterilerimizin sorunlarını anladığımızdan emin oluruz.

ERP Sisteminizle Tam Entegre

ERP sistemleri için standartlaştırılmış ve yapılandırılabilir Entegrasyon Katmanları ile profesyonel bir proje yönetimi yaklaşımı sağlar.

Üretim Sektörü ile ilgili Modüller ve İşlevleri

Satınalma Siparişi Yaşam Döngüsü Yönetimi

Hem dolaylı hem de doğrudan malzeme tedarik siparişleri için eksiksiz PO yaşam döngüsü.

Doğrudan katalog ürün taleplerinden veya vSRM sistemindeki bir kaynak bulma olayından sonra dolaylı tedarikler için oluşturulan PO’lar aynı anda hem ERP sisteminize hem de Tedarikçi’ye aktarılır.

Üretim ihtiyaçlarınıza bağlı olarak ERP sisteminizde oluşturulan sözleşmeli direkt malzeme siparişleri vSRM’ye aktarılır. Herhangi bir sipariş değişikliği arka uçta senkronize edilir.

Siparişler ayrıca EDI formatları, e-posta yoluyla Tedarikçiye aktarılabilir ve vSRM portalı üzerinden erişilebilir.

Satınalma Siparişinin tüm yaşam döngüsü; Sipariş onayları, yükleme onayları, nakliye planlaması, sevkiyatlar, gümrükleme, depo girişleri ve diğer tüm kilometre taşları detaylı olarak takip edilebilir.

ASN Yönetimi ve Sevkiyat Barkod Etiketleri

Tedarikçileriniz, gönderilerini ve ASN’yi (Advance Shipping Notice) vSRM sistemi üzerinden hazırlar ve tüm ürün paketleri için gönderi etiketleri oluşturur. Tüm ürünlerin etiketli olarak gönderilmesi sağlanmaktadır.

Tedarikçilerimiz tarafından farklı EDI standartlarında gönderilen ASN bilgilerini tek bir formata dönüştürerek depo girişlerinde kullanılmak üzere ERP sisteminize iletir.

eKanban - Otomatik Yenileme

Yalın üretim felsefesinin kullanılması, gerektiğinde tedarikçilerden malzeme çekilmesi.

vSRM eKanban modülü, farklı kanban kartı oluşturma algoritmaları ile kanban kartlarının otomatik olarak oluşturulmasını ve sevkiyat sinyallerinin tedarikçilere iletilmesini sağlar. Sadece gerektiğinde sevkiyat yaparak üretim süreçlerini kesintiye uğratmadan stok seviyelerinin düşürülmesinde aktif rol oynar.

VMI - Satıcı Yönetimi Envanteri

vSRM, imalat şirketlerinin VMI (Satıcı Tarafından Yönetilen Envanter) ve Konsinye Stok Yönetimi kavramlarını uyarlamaları için esnek ve kullanımı kolay araçlar sağlar.

Tedarikçiler envanter seviyelerini çevrimiçi olarak görebilirler. e-Kanban gönderi sinyalleri, ürünlerin gelişmiş ikmal algoritmalarına göre ikmal edilmesi gerektiğinde vSRM tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Fason Üretim Yönetimi

vSRM, taşeron operasyonlarının tam görünürlüğünü sağlar. Daha iyi koordinasyon için taşeron tesislerinde hammadde ve yarı mamul stoğu görünür hale gelir. Taşeron lokasyonunda yapılan imalat işlemlerinin takibini ve taşeron sahasında parti/seri takibini sağlar.

Tüm fonksiyonlar ERP sisteminizle entegre yönetilir.

Fason Üretim Kalite Kontrolü

Sözleşme konusu malzemelerin kalite kontrollerinin üretici lokasyonunda ürün kontrol planlarına göre yapılmasını ve test sonuçlarının online girilerek kalite onaylarının alınmasını sağlayan fonksiyonları içerir.

Saha kontrollerinin planlanması, kalite ekiplerine iş atamalarının yapılması ve kaliteli iş emirlerinin cep telefonlarına iletilmesi sağlanmaktadır.

3. parti kalite kontrol firmaları da sürece dahil edilebilir ve kalite kontrol emirleri 3. parti firma personeline atanabilir.

Milk-Run Yönetimi

Milk Run, çeşitli tedarikçilerden gelen karışık yükleri tek bir müşteriye taşımak için kullanılan bir teslimat yöntemidir. Genellikle tam zamanında üretim ile birlikte kullanılır. Mevcut tüketim değerlerine dayalı olarak, malların veya boşların belirli zamanlarda sabit rotalarda teslim edildiği ve aynı anda teslim alındığı bir lojistik tedarik döngüsünü tanımlar.

vSRM sipariş planlarından milk run malzeme toplama planlarının oluşturulmasına, hat bazlı taşıma planlarının paylaşılmasına ve milk run sürecinin tedarikçiler ve 3PL lojistik firmaları ile birlikte yönetilmesine olanak sağlayan özellikler sunar.

Inbound Nakliye Yönetimi

vSRM Gelen Taşımacılık yönetim modülü, taşımanın müşteriye ait olduğu durumlarda sevkiyat planlaması, seyahat planlaması ve takibi için kullanılır.

Gelen taşıma modülünde 3. parti lojistik firmaları da vSRM sisteminin kullanıcısı olarak sürecin yönetiminde aktif olarak yer almaktadır.

Nakliye seferlerinin oluşturulmasına, nakliye planlarının tedarikçiler ve 3PL lojistik firmaları ile paylaşılmasına ve nakliye planının ilgili taraflarca yürütülmesinin takip edilmesine olanak sağlayan özellikler sunar.

Self-Billing

vSRM Self-Billing modülü ile; Fatura girişlerini otomatikleştirin, hatalı fatura yönetimi ile uğraşmayın, fiyat farkı faturalarını ortadan kaldırın.

Tedarikçiler vSRM portalında satın alan firmaya kesecekleri faturaların bilgilerini görür ve fatura talep numarasına göre düzenler.

Bu sayede hatalı faturalandırmanın önüne geçilmiş olur. Fiyat farkı faturaları da satın alan firmanın ERP Sisteminde hesaplanmakta ve detayları ile birlikte tedarikçilerle paylaşılmaktadır. eFatura sistemleri ile entegre çalışan yapı sayesinde eFatura geldiğinde fatura giriş kaydı otomatik olarak ERP’ye kaydedilir.

Tedarikçi Performans Yönetimi

Tedarikçi performansını ölçmenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Doğrudan/dolaylı ürün sağlayan tüm tedarikçilerin KPI’larını belirlemenizi ve takip etmenizi sağlayan, hedeflere göre yönetim felsefesini içeren çevrimiçi tedarikçi puan kartı içerir.

Puan kartları ve KPI hesaplama yöntemleri, tedarikçi bazında özelleştirilebilir. İmalat sektöründe kullanılan birçok KPI hesaplama algoritması, hazır KPI kitaplığında kullanıma hazır olarak sunulmaktadır.

Tedarikçi Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi süreçlerini kolaylaştıran dijital bir tedarikçi işbirliği çözümü ile tedarik zinciri riskini ve maliyetlerini azaltın,

Kalite sorunları üzerinde çalışmaya yönelik otomatik ve standartlaştırılmış bir yaklaşımla tedarikçi kalitesini yönetmek için kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş bir süreç oluşturun.

vSRM, seri ürünlerdeki kalite problemlerinin tespiti, düzeltici ve önleyici faaliyetler, tedarikçi saha süreç denetimleri ve aksiyon planlarının takibi gibi fonksiyonlarla tedarikçi kalitesinin sürdürülebilirliğini ve iyileştirilmesini sağlayacak araçlar sunar. Ayrıca seri ürünlerde yeni ürün onay süreçleri (PPAP) ve PPAP süreçlerinin yönetimini sağlar.

Düzeltici Aksiyonlar - G8D

8D raporlar ve kök neden analizi ile teslim edilen parçalardaki sorunları belirleyin.

İmalat endüstrisinde Global 8 Disiplin ile D1’den D8’e adım adım kök neden analizi ve çözümleri için donanımlı metodoloji ve araçlarla sorunları anlama ve çözmeye katılın.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile uzun vadeli bir bakış açısı edinin. Parça ve malzeme kalitesini iyileştirmek için tedarikçilerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde çalışın.

Tedarikçi Devreye Alma

vSRM, yeni tedarikçi edinme süreçlerinde tüm tedarikçilere online başvuru eşitliği sağlar, potansiyel tedarikçi başvurularını artırır ve tedarikçi portföyünüzü geliştirir.

Tedarikçilerin hizmet alanlarına göre farklı soruları yanıtlamalarını sağlayan tamamen özelleştirilebilir başvuru formları ile farklı sektörlerdeki tedarikçilerin değerlendirme sürecinde gerekli bilgiler toplanır.

Esnek onay süreçleri ve tedarikçilerin yerinde denetlenmesi gibi özelliklerle tedarikçi kaydında eksiksiz bir çözüm sunar.

Tedarikçi dağıtımı ve işbirliğinin karmaşıklığını en aza indirin.

Talep Yönetimi

vSRM tarafından sağlanan gibi tedarik sistemleri, dolaylı malzeme ve hizmet talepleri için satın alma talep sürecini tamamen otomatikleştirebilir – Satın Alma Talebinden Satın Alma Onayı’na kadar gerçek zamanlı olarak.

vSRM, Merkezi kaynak sağlama operasyonlarını ve harcama analizini desteklemek için tüm büyük ölçekli şirketlerde farklı şirketlerden ve konumlardan talepleri oluşturmak ve yönetmek için tek platform olarak tasarlanmıştır.

vSRM kullanıcıları, şirketlerin satın alma politikalarına ve harcama kontrol kurallarına uygun şekilde yetkilendirilir.

eTedarik

Ön tedarik, talep yönetimi, sipariş, katalog ve sözleşme entegrasyonları ile ERP sisteminiz ile entegre bir dijital tedarik sistemi oluşturmanıza olanak sağlar.

vSRM stratejik satın alma ve eSupply çözümü, bir şirketin satın alma süreçlerini dijitalleştirmekle kalmaz, aynı zamanda holdinglerin ve grup şirketlerinin ortak/paylaşılan tedariklerini etkin bir şekilde yönetmesini sağlar.

Tüm firmalardan gelen talepleri tek bir ekranda gören uzman kategori yöneticileri, talep konsolidasyonları ile talepleri birleştirerek eRFQ’lar ve eİhale yöntemleri ile ortak/paylaşılan satın alma taleplerini gerçekleştirmektedir.

vSRM Büyük ve karmaşık satın alma projeleri için çok seviyeli Fiyat Döküm Yapısı desteği ile esnek bir döküm yapısı sunar. ayrıca Otomotiv endüstrisi için doğrudan malzemeler için ayrıntılı maliyet döküm yapısı sunar.

Katalog Yönetimi

vSRM Katalog yönetimi ile; Kendi kataloğunuzu, resimlerinizi, genişletilmiş açıklamalarınızı ve şirket tarafından seçilen öğeleri kullanarak kullanıcı alışveriş deneyimini iyileştirin ve maliyetleri kontrol edin.

Rutin, yinelenen satın almaların çoğunu tercih ettiğiniz tedarikçilere yönlendirebildiğinizde, satın alma gücünüzü ve anlaşmalı fiyatlandırmanızı en üst düzeye çıkarırsınız.

Rehberli satın alma katalogları oluşturarak alışveriş yapanların tercih edilen tedarikçilerden alışveriş yapmasını kolaylaştırın. Kılavuzlu Satın Alma Katalogları satıcıya, departmana, işlevsel alana veya diğer anlamlı gruplandırmalara göre düzenlenebilir ve önceden tanımlanmış satıcı kalemlerini, fiyatlandırmayı ve muhasebe bilgilerini içerir.

Sözleşme Yönetimi

Birden fazla şirket için talep yönetimi ve kaynak bulma operasyonları ile entegre sözleşme süreçlerinin sözleşme oluşturma, onay, takip, izleme ve aşamalı ödemelerini merkezi bir yaklaşımla otomatik hale getirdi.

Harcama Yönetimi

vSRM’nin harcama yönetimi aracı, satın alma taleplerini, satın alma siparişlerini, tedarikçi ve müşteri sözleşmelerini, faturalandırmayı ve ödemeleri yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

vSRM’nin harcama yönetimi aracı, S2P Süreçlerinin tüm aşamalarında rutin harcama yönetimi faaliyetlerini ve izleme KPI’larının Raporlanmasını gerçekleştirmek için gereken zaman ve çabayı azaltmaya yardımcı olur.

Toshiba

Tedarik yönetiminin etkinliğini sağlama temel amacı ile Toshiba Infraestrutura América do Sul Ltda. ITG Brasil ile eksiksiz bir tedarik zinciri yönetimi çözümü (Tedarik Zinciri) olan vSRM Portal'ın uygulanmasına yatırım yaptı.

Bütün müşteri hikayelerini görüntüle

vSRM'e Güvenen Üretim Sektörü Müşterileri

Üretim sektörünün önde gelenleri, vSRM ile tedarik zinciri planlamalarına farklı bir boyut kattılar.

Aşağıya Kaydır

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?