search

Satınalma Sipariş Yönetimi

Sipariş Yaşam Döngüsünde Dijital Dönüşüm

Satınalma Siparişi Yönetimi //

Satınalmada Dijital Dönüşüm

Satınalma Sipariş Yönetimi

vSRM Sipariş yönetimi ERP sisteminiz ile entegre olarak tedarikçileriniz ile siparişlerini online ortamda paylaşma, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yansıtma ve siparişin tüm yaşam döngüsünü interaktif bir biçimde yönetmenize imkan sağlar.

vSRM Sipariş yönetimi ERP sisteminiz ile entegre olarak tedarikçileriniz ile siparişlerini online ortmada paylaşma, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yansıtma ve siparişin tüm yaşam döngüsünü interaktif bir biçimde yönetmenize imkan sağlar.

Direkt malzeme alımları yanısıra, endirekt malzeme ve servis hzimet alım siparişlerinizin yönetiminde de kullanılan siparis döngüsünde farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu özellikler desteklenmektedir.

ERP sisteminde farklı satış kanalları için oluşturulmuş tüm siparişler tedarikçilere otomatik aktarılmaktadır.

Tüm sipariş tipleri tek kanaldan tedarikçi ile paylaşılmaktadır.

Normal Siparişler

e-Ticaret Siparişler

Konsinye Siparişler

İade Siparişleri

Tedarikçi Programları

Farklı teslim noktası, teslim şeklive yöntemi olan siparişlerin yönetimi gerçekleştirlebilmektedir.  e-ticaret üzerinden satılan ürünlerin tedarikçi tarafından son müşteriye teslimat süreçlerini içeren Drop Shipments yöntemini de destekler.

ERP sisteminzi ile entegre

ERP sistemlerindeki tüm sipariş biligleri ve değişiklikleri eşgüdümlü olarak yönetilir.

Sipariş sürecinde önemli adımların takibi 

Acil, planlı, kesin ve tahmini sipariş bilgilerin yanısıra Satınalma Siparişinin tüm yaşam döngüsü; Sipariş onayları, yükleme onayları, nakliye planlaması, sevkiyatlar, gümrükleme, depo girişleri ve diğer takip edilmek istenen özel kilometre taşları detaylı olarak takip edilebilir.

Sipariş bilgilerin EDI altyası ile tedarikçi ERP sistmelerine aktarılma imkanı

Çok fazla sipariş akışı ve sipariş değişikliği olan tedarikçileriniz için, sipariş bilgilerinin tedarikçi ERP sistemlerine otomatik aktarmaları için EDI altyapısı desteklenmektedir.

Sevkiyat Bildirimleri ve Barkodlu Ürün Gönderimi

Tedarikçileriniz, gönderilerini ve ASN’yi (Advance Shipping Notice) vSRM sistemi üzerinden hazırlar ve tüm ürün paketleri için gönderi etiketleri oluşturur. Tüm ürünlerin etiketli olarak gönderilmesi sağlanmaktadır.

Tedarikçileriniz tarafından farklı EDI standartlarında gönderilen ASN bilgilerini tek bir formata dönüştürerek depo girişlerinde kullanılmak üzere ERP sisteminize iletir.

 

Görünürlük

Gerçek zamanlı veri görünürlüğü ile dijital ortamda sipariş operasyonlarının yönetimi sağlanır.

Çeviklik

Sipariş ve teslimat değişikliklerinin hızlı bir biçimde yönetilmesini sağlayarak sipariş yönetiminde çevikliğinizi ve esnekliğinizi arttırır.

Farklı Sipariş yöntemleri

Farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu sipariş ve teslimat yöntemlerini destekler.

EDI Altyapısı

Sipariş bilgilerinin tedarikçi ERP sistemlerine otomatik aktarılması sağlanır.

Sipariş Milestone Takibi

Sipariş onayları, yükleme teyitleri, nakliye planlaması, sevkiyatlar, gümrük işlemleri vb kilometre taşlarının takibi sağlanır.

Sevkiyat Bildirimi ve Depo Girişleri

Barkodlu sevkiyat etiketleri sayesinde ERP sisteminde malzeme kabul operasyonları el terminalleri ile hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleşir.

Tersine Lojistik

İade süreci öncesi teyitleşme ve lojistik operasyonların buna göre yönlenmesi sağlanır.

Tedarikçi Programları

Tam zamanında üretim ve teslimat hedefinizi desteklemek için tedarikçilerinize tutarlı sevkiyat bilgileri ve gelişmiş talep profilleri sağlar.

Sipariş Yönetimi

vSRM Sipariş yönetimi ERP sisteminiz ile entegre olarak tedarikçileriniz ile siparişlerini online ortmada paylaşma, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yansıtma ve siparişin tüm yaşam döngüsünü interaktif bir biçimde yönetmenize imkan sağlar.

Direkt malzeme alımları yanısıra, endirekt malzeme ve servis hzimet alım siparişlerinizin yönetiminde de kullanılan siparis döngüsünde farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu özellikler desteklenmektedir.

ERP sisteminde farklı satış kanalları için oluşturulmuş tüm siparişler tedarikçilere otomatik aktarılmaktadır.

Tüm sipariş tipleri tek kanaldan tedarikçi ile paylaşılmaktadır.

Kazanımları >

01
Gerçek Zamanlı İletişim

Gerçek zamanlı PO yönetimi, Satınalma tahminleri, teslimat planlaması tedarik sürecinizin kesintiye uğramadan yürütemize yardımcı olur.

02
Esnek Operasyonel Süreç Yönetimi

Tedarikçilerinizin siparişler üzerinde gerçekleşen değişikleri gerçek zamanlı olarak değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmeleri ve üretim ve tedarik planındaki değişikliklerinizi desteklemek için hızlı aksiyon almaları sağlanır.

03
Online Bakiye Takibi

Tedairkçilerinzi ile aynı sipariş verisini görüp, güncel sipariş bakiyeleri konusunda mutabakat yapmak zorunda kalmazsınız.

04
Sipariş Milestone Takibi

Sipariş onayları, yükleme teyitleri, nakliye planlaması, sevkiyatlar, gümrük işlemleri vb kilometre taşlarının takibi sağlanmaktadır.

05
EDI Altyapısı

Sipariş bilgilerinin tedarikçi ERP sistemlerine otomatik aktarmalarını sağlayabilirsiniz.

Tedarikçi Programları

Tedarikçi programları, tam zamanında üretim ve teslimat hedefinizi desteklemek için tedarikçilerinize tutarlı sevkiyat bilgileri ve gelişmiş talep yönetimini sağlar. Tedarikçiler online olarak vSRM’de güncel programları görebilir ve plan değişikliklerinize hızla yanıt verebilir.

Tedarikçi programı, tesisinizde satın alınan ürünler için hem kısa hem de uzun vadeli ihtiyaçları tanımlar. Tedarikçiler daha sonra üretim ve sevkiyat programlarını planlamak için tedarikçi programınızı kullanabilirler.

Sevkiyat planı ile çalışan tedarikçiler için yayınlanan her yeni program, sonrası güncel tedarikçi program bilgileri portala aktarılır.

Geçerli yayın öncekinin yerini alır ve güncel plan olarak ele alınır. Malzeme bazında son teslimat bilgisi ve son kabul edilen irsaliye bilgisi görüntülenmektedir.

Kazanımları >

01
Güncel Data

Tedarikçiler tarafından güncel sevkiyat ve tedarik planı online izlenir.

02
Sipariş Statüleri

Kesin, planlanan ve tahmini sipariş miktarları her bir malzeme bazında görüntülenir.

03
EDI Altyapısı

Güncel tedarikçi programlarının tedarikçi ERP sistemlerine, endüstri standardı EDI formatlarında otomatik aktarmalarımı sağlanmaktadır.

04
Online Bakiye takibi

Tedarikçileriniz ile aynı program verisini görüp, güncel malzeme bakiyeleri konusunda mutabakat yapmak zorunda kalmazsınız.

Satınalma Tahminleri

Tahminler, Tedarikçi Programları (Çizelge) mantığıyla çalışan tedarikçiler için Çizelge bilgilerine dahil edilir.

Tedarikçi Takvimi mantığı ile çalışmayan firmalar için istenirse, satın alma tahminleri (tahminleri) SAT bilgilerinden derlenip aktarılabilir ve tedarikçiler tarafından raporlanabilir.

Perakende sektöründe,  talep planlama ve satış projeksiyonalarına bağlı olarak satınalma tedarik tahminleri için genellikle ERP sistemi dışında gelişmiş talep planlama yazılımları kullanılmaktadır. Bu yazılımlarda üretilen tedarikçi bazındaki satınalama tahminleri vSRM aracılığı ile tedarikçiler ile paylaşılmaktadır.

Tedarikçiler, kendisinin uzun vadeli tedarik planlarını yapmak için vSRM üzerinde paylaşılan tahmin bilgilerini kullanabilirler.

Kazanımları >

01
Uzun dönem planlama

Tedarikçiler ile 6-8 aylık tedarik planları paylaşılarak uzun dönem için planlama yapmaları sağlanır.

02
Plan değişikliklerine zamanında reaksiyon

Talep dalgalanmaları karşısında tedarikçilerin uzun dönem tedarik planlarını zamnında değiştirmelerine imakn tanır.

03
Çeviklik

Planlanan tedarik miktarlarındaki değişikilklerin hızlı yönetimi.

04
EDI Altyapısı

Planlanan ve tahmin edilen alım miktarları, tedarikçi ERP sistemlerine, endüstri standardı EDI formatlarında otomatik aktarmalarımı sağlanmaktadır.

Tedarikçi Sipariş Teyitleri

Tedarikçiler tarafından vSRM aracılığıyla:

Siparişi aldıklarını teyit edebilirler.

Onay sırasında verilemeyen ürünler hakkında geri bildirim sağlayabilir.

Talep edilen tarihte temin edilemeyen ürünler için gerekçe kodları tanımlanabilir. Not girme şartı ve gerekçe sağlanabilir

Sipariş onayları toplu ve hızlı bir şekilde yapılabilir.

 

Tedarikçi onaylarıyla:

Alıcıya e-posta ile iletilir ve ana şirket tarafından toplu olarak görüntülenebilir ve raporlanabilir.

Tedarikçiler, teyit edilen siparişlerden sonra değişiklik yapabilir ve ana şirket tarafından bir değişiklik yapıldığında tedarikçi tekrar onaylanır.

Alıcı tarafından onay yapılandırılabilir.

Onay sonrası sipariş onayları, sipariş miktarı ve termin tarihleri otomatik olarak ERP sistemine aktarılarak güncellenebilir.

Belirli bir süre içerisinde onaylanmayan sipariş satırları için tedarikçiye detayları içeren uyarı mailleri gönderilebilir.

Kazanımları >

01
Lorem ipsum

Sevkiyat Yönetimi & ASN

ASN bilgilerini (Sipariş bilgileri, Teslimat tarih ve saati, Palet kodları, Ürün detayları, Lokasyon bilgileri, Gönderinin fiziksel detayları, Kargo bilgileri vb.) vSRM üzerinden oluşturabilir veya vSRM sistemine EDI formatında gönderebilirsiniz.

Önceden Gönderi Bildiriminizi vSRM sistemi üzerinden yapın ve tüm ürünler için gönderi etiketleri oluşturun.

vSRM ile tedarikçilerinizin siparişsiz malzeme göndermesini ve erken sevkiyat yapmasını engelleyin.

Sevkiyat sırasında FIFO kuralının uygulandığından emin olun.

vSRM’nin esnek paketleme yapısı ile karma paketleme işlemleri yapın.

Malzemeye göre paketleme talimatlarını, paketleme kodlarını ve paket içindeki miktarları tanımlayın.

Sevkiyat sırasında lot ve seri numarası ve son kullanma tarihi olan malzemeler için bu bilgilerin girilmesi gerekebilir.

Kazanımları >

01
Herhangi bir tutarsızlığı tespit edin

Verilen sipariş ile alınan gönderi arasındaki tutarsızlıkları hızla tespit edin.

02
Gelen envanter görünürlüğü

Satıcıdan ne geliyor, ne zaman ve nasıl paketleniyor görün.

03
Otomatik sevkiyat ve teslimat

Doğru ve zamanında sevkiyat ve teslimat.

04
Gerçek Zamanlı izleme

Uçtan uca gönderi durumu izleme yeteneği sağlayın.

Depo Girişleri (Tesellümler)

İletilen ASN bilgileri kullanılarak veya barkod etiketleri okutularak depo girişleri ERP sisteminde otomatize edilmektedir.

ASN üzerinden veya manuel olarak yapılan tüm depo giriş işlemleri sisteme online aktarılmakta, tedarikçilerin giriş yapılan gönderileri görmeleri sağlanmaktadır.

Hizmet ve stoku tutulmayan malzemeler için fatura girişleri sisteme aktarılmakta, hizmet kabulleri de görülmesi sağlanmaktadır.

Yanlış gönderi ve İrsaliye uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda hatalı irsaliye ile ilgili teslim/ tesellüm tutanakları ve hata detayları görselleri ile birlikte tedarikçilere iletilebilmektedir.

Kazanımları >

01
ERP sistemlerle entegre

Depo girişleri ERP sisteminizde otomatize edilir.

02
Online işlemler

ASN üzerinden veya vSRM üzerinden depo girişlerini online aktarın.

03
Hataları detaylarıyla görün

İlgili teslim / tesellüm tutanakları ve hata detaylarını tedarikçilere iletin.

Tersine Lojistik

Tersine lojistiğin başlangıç noktasında iade edilecek ürünlerin tespiti ve bildirilmesi konusunda vSRM sisteminden yararlanılmaktadır.

Dönem sonu veya konsinye olup iade edilecek olan ürün bilgileri ve detayları tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.

Tedarikçilerin iade şekli ve yöntemi ile ilgili geri bildirimleri alınabilmektedir.

Hangi lokasyonda ne kadar miktarda iade yapılmak istendiği ve iade fiyatları konusunda mutabakat sağlanmaktadır.

Planlanan ve onaylanan iadelerin fiziksel olarak gerçekleşmesi esnasında, iade siparişleri ve irsaliyeleri tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.

Kalite ve diğer sebeplerden dolayı iade edilen ürünlerin iade siparişleri direkt olarak aktarılabilmektedir.

Tüm bunların ışığında tersine lojistik hareketleri takip edilebilmektedir.

İade süreci öncesi teyitleşme ve lojistik operasyonların buna göre yönlenmesi sağlanır.

Kazanımları >

01
Çevresel etkiyi en aza indirin

Malzemelerin üretim süreçlerinde yeniden kullanılması, işlenmemiş hammaddelerin yanlış kullanımını önlemeye yardımcı olur.

02
Stok kontrolü

Tersine lojistik, eski ürünlerin muhafazasını durduran ve olası hataları en aza indiren daha iyi stok organizasyonu anlamına gelir.

03
Yeni yollar keşfedin

Reddedilen öğelerin parasal değerini telafi etmek yeni iş fırsatlarının önünü açabilir.

04
Tedarikçilerinizle Teyitleşin

İade süreci öncesi teyitleşme ve lojistik operasyonların buna göre yönlenmesi sağlanır.

Fiyat Değişiklik Yönetimi

Tedarikçiler fiyat değişikliklerini vSRM aracılığıyla bildirir.

Kategori yöneticileri ve onay zincirindeki diğer yöneticiler tarafından kabul edilen değişiklikler ANA Şirket ERP sistemlerinde otomatik olarak güncellenir.

Fiyat bilgisi tedarikçiler tarafından alternatif yöntemler kullanılarak güncellenebilir.

Ekrandan giriş yaparak

Excel’den yükleyerek

Webservice ve XML ile otomatik sistemler arasında entegrasyon.

Kazanımları >

01
Kontrollü ve çevik

Kontrollü ve hızlı fiyat geçişleri.

02
Hatalardan kaçının

Yanlış fiyatlarla açılan siparişlerde azalma.

03
Ceza faturalarını azaltın

Fatura tutarsızlıklarını azaltın.

04
Zaman tasarrufu

Kategori yöneticilerinin fiyat değişiklikleri, tedarikçilerle görüşmeler ve güncellemeler için harcadıkları sürede azalma.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?