search

Fason Üretim
Yönetimi

vSRM'nin fason imalat yönetim araçları ile kesintisiz malzeme izlenebilirliği sağlayarak fason operasyonların takibini dijitalleştirin!

Fason Üretim Yönetimi //

vSRM'nin fason imalat yönetim araçları ile kesintisiz malzeme izlenebilirliği sağlayarak fason operasyonların takibini dijitalleştirin!

Fason Üretim Yönetimi

Fason imalat belirli bir operasyonun tedarikçide yaptırılması gibi sadece işçilik işlemlerini kapsamaz.

Aynı zamanda imalat için gerekli olan malzemelerin fason üreticiye ödünç transfer edilerek imalat aşamasında kullanılması ve tedarikçinin bazı malzemeler ekleyerek üretmiş olduğu ürünü satınalan firmaya göndermesi gibi farklı uygulamaları da içerir.

Bu süreçte, imalat aşamasındaki fire oranları ile tedarikçideki ana firmaya ait olan stokların izlenmesi detaylı takip edilmesi gereken bir süreçtir.  vSRM fason imalat takibi bu sürecin kesintisiz bir biçimde ERP sisteminiz ile entegre bir şekilde dijitalleştirilmesini sağlar.

Fason Satınalma siparişi ve fason imalat ürün ağaçları

ERP sisteminizde tanımlı fason operasyonlar için Malzeme listeleri ( BOM), kullanım miktarları, fire oranları, malzeme tedarik süreleri vb. vSRM sistemden otomatik aktarılarak veya bu bilgi ERP sistmenizde tanımlı değil ise manuel veya excel formatında yükleyenek Fason ürün ağacı (BOM) bilgileri tanımlanır. Konfigür ürünleri için siparişler özel fason imalat ürün ağacı (BOM) bazında dinamik yönetilir.

Fason imalat için transferi yapılması gereken malzemelerin hesaplanması

vSRM fason imalat için gerekli olan malzeme transferlerini MRP mantığında tedarikçide mevcut malzeme miktarlarını dikkate alarak hesaplar. Fason mazlemelerin ikmali için transfer planlarını oluşturur. Fason imalatların kesintisiz yapılabilmesi için malzeme ikmali ve transferlerin planlanması sağlanır.

Fason imalat stok takibi

Tedarikçiye transfer edilen malzemelerin transfer hareketleri vSRM sistemine otomatik aktarılır.  Tedarikçi imalat bildirimleri, BOM ve fire oranlarına göre malzeme düşüşleri otomatik gerçekleştirilir. Tedarikçide üretilmiş ve sevkiyata hazır mamül stokları online olarak izlenir.

Parti/Seri takibi

Fason imalat aşamasında ürün izlenebilirliği kesintiye uğramadan yönetilir. İmalat aşamasında kullanılan malzemelerin lot ve seri numaralarına göre sarfiyatları yapılarak ürün izlenebilirliği sağlanır.

Saha Kalite kontrol modülü ile entegre

Fason imalat aşamasında ara kontroller veya final kalite kontrol işlemleri imalatçı lokasyonunda yapılıp ürünün imalatçıdan çıkmadan önce kalite kontrol ve kabul işlemlerinin yapıldığı proje tabanlı endüstrilerde fason imalat süreçleri saha kalite kontrol süreçleri ile entegre vaziyette çalışır.

Fason işlemler için faturalama onayı

Fason Satınalma emrine istinaden imal edilip gönderilen ürünlerin, giriş kalite kontrol süreçlerinden sonra faturlandırma onayları vSRM üzerinden verilerek kontrollü faturalama yapılması sağlanır.

Ana firmaya ait malzeme stoklarının izlenebilirliği

Fason tedarikçiye transfer edilen ve sarf edilen malzemelerin stok durumları online olarak izlenir.

Lot/ Seri takibi ile kesintisiz ürün izlenebilirliği

Fason imalat aşamasında izlenebilirliğin devamlılığı sağlanır.

Malzemelerin transfer planlamaları desteği

Öngörülen fason imalatları için malzeme transferinin hesaplanması sistem tarafından yapılır.

Sevkiyata hazır ürünlerin takibi

Tedarikçideki fason üretim taleplerinin güncel durumu ve imalatı biten ürünlerin güncel stoklarının takibi online yapılabilir.

Tedarikçi lokasyonunda kalite kontrol ve kabul işlemleri

İmalat aşamasındaki ve sevkiyat öncesindeki kalite kontrol süreçleri mobil cihazlar üzerinden yapılır.

Fason İmalat İş Emirleri Yönetimi

İmalat ve otomotiv sektöründe operayonel fason işlemleri için imalat emrine bağlı fason satınalma emirleri ve fason imalat emirleri tedarikçiler ile vSRM portalı üzerinden paylaşılır. Değişiklikler online olarak izlenebilir.

Farklı fason imalat şekillerinin yönetilmesi sağlanır.

Kazanımları >

01
Operasyon satınalmaları

Işıl işlem veya kaplama gibi sadece fason operasyon satınalma süreçlerinin yönetimi

02
Fason işemri durum takibi

Fason imalatların, tedarikçi üretim alanındaki durumları online takip edilebilir.

03
Fire ve malzeme sarfiyatlarının takibi

Fason imalat aşamasındaki fire ve malzeme sarfiyatlarının online takibi sağlanır.

Fason Stok Yönetimi

Fason süreçleri için tedarikçi lokasyonuna transfer edilen ana firmaya ait stokların detay takibi ve fason imalat bildirimleri ve sarfiyatların online takibi ile farklı imalatcılardaki ana firma stokların kontrol altında tutulması sağlanır.

Kazanımları >

01
Tedarikçideki malzemelerin takibi

Fason tedarikçiye transfer edilen ve sarf edilen malzemelerin stok durumları online izlenir.

02
Malzeme transferlerinin planlanması

Öngörülen fason imalatları için malzeme transferinin hesaplanması sistem tarafından yapılır.

03
Tedarikçi lokasyonunda Lot/ Seri takibi

Fason imalat aşamasında izlenebilirliğin devamlılığı sağlanır.

04
Sevkiyata hazır ürünlerin görüntülenmesi

Tedarikçi tarafından imalatı bitmiş sevkiyata hazır ürünlerin online stok takibi sağlanır.

Tekstil Fason Üretim Yönetimi

Hazır giyim (Tekstil) fason üretim emirleri, imalat söktöründen farklı olarak tedarikçinin üretim yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu tekstil imalatına özel birçok ek bilgiyi içerecek şekilde iletilmektilir.

Model resimleri, ürün renk kodları, beden dağılımları, paketleme ve asorti bilgileri teksitil imalat iş emirlerinde takip edilen detay bilgilerdendir.

Üretim aşamalarının detaylı takibi yapılarak, tedarikçiler üretim aşamasının kritik adımlarda ana firma üretim sorumlusundan teyitler alarak imalatlarını gerçekleştirirler; Kesim Onayı, PAF Talebi, Paketleme Onayı, Sevkiyat Onayı, Rezervasyon Onayı gibi ürün grubu bazında değişen onay adımları işletilir.

Üretim; milestone yapısı ve takibi sayesinde her model ve imalat için belirlenen hedef tarihler ve gerçekleşmeler için detay bazda takip edilir.

vSRM Tekstil Fason Üretim Yönetimi tedarikçideki tüm üretim süreçleri ve kalite kontrol süreçlerinin detay bazda takip edilmesini sağlayarak, imalat aşamalarından itibaren ürün izlenebilirliğinin ve lojistik takibinin yapılmaya başlanmasını sağlar.

Kazanımları >

01
Tekstil sektörüne özel yapı

Sektör imalatına özel uzmanlaşmış çözüm.

02
Kontrollü İmalat Akışı

Fason imalatın kritik adımlarında ana firma onayları ile kontrollü imalat.

03
İmalat milestone takibi

Ürün grubu bazında özel kritik üretim aşamalarını (milestone) belirleyen hedef tarihler ve gerçekleşmelerin takibi

04
Tekstil sektörüne özel paketleme işlemleri

Mağaza ve dağıtım merkezi bazında işemri paketleme ve asorti detayları paylaşılırak paketlemelerin kontrollü ve istenildiği gibi yapılması sağlanmaktadır.

05
Online Saha Kalite Kontrol

Saha kalite kontrol ekiplerinin kalite kontrol işlemlerini mobil cihazlar üzerinden online gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?