search

İthalat İhracat Dosya Takibi
ve Gümrük İşlemleri

Tüm tarafların dahil olduğu dış ticaret operasyonları ve gümrük işlemlerinin dijitialleştirilmesi

İthalat İhracat Dosya Takibi //

Dış Ticaret dosya ve masraf takiplerinde entegrasyon servisleri ile sistemler arası entegrasyon

İthalat İhracat Dosya Takibi ve Gümrük İşlemleri

İthalat Ödemelerinin Takibi

Tedarikçileriniz tarafından ithalat navlun ödemelerinin ve para transferlerinin görünürlüğünü sağlayın.

İthalat ve İhracat Maliyet Takibi ve Yönetimi

İthalat ve ihracat siparişinin sevkiyatı için tüm harcamalarınızı takip edin!

İthalat/gümrük ücretlerinin farklı dağıtım anahtarları ile ürün bazında yükleme maliyetlerinin hesaplanması ve raporlanması.

Gümrük İşlemleri İçin Gerekli Belgelerin Temini

Tedarikçiden temin edilmesi gereken yükleme listesi, belge vb. tüm belgeleri vSRM ile sağlayın.

Gümrük Müşavirlik Sistemi ile Entegrasyon Sağlayan Hizmetler

Gümrük müşavirlerinizi iş ortağı olarak sürecinize dahil edebilir ve iş emirleri atayabilirsiniz.

Gümrük müşavirlerinize yapılan tüm masrafları beyanname bazında girebilecekleri bir sistem sağlayın.

Dosya/Beyanname mevcut durum sorgulama

Gümrük müşavirliği tarafından firma adına yapılan tüm masrafların/faturaların entegrasyonu.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?