search

Inbound Nakliye Yönetimi

Gelen malzemelerin nakliye planlaması ve takibini tüm tarafları dahil edecek şekilde eşgüdümlü yönetin

Inbound Nakliye Yönetimi //

Yurtiçi ve Yurtdışı gelen malzeme nakliye planlaması

Inbound Nakliye Yönetimi

Inbound nakliye yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tedarikçi siparişlerinin sevkiyat planlaması ve sorumluluğunun satınalan firmaya ait olduğu durumlarda, tedarikçi yükleme teyitleri ve yük detaylarının alınması, nakliye ve sefer planlaması ile sefer takipleri için kullanılır.

Taşıma bölgeleri, Araç tipleri, Taşıyıcı ve Taşıyıcı sözleşme verileri ana veri olarak tanımlanabilir.

Üçüncü taraf nakliye şirketinizi sürece dahil edin.

Inbound taşımacılık modülünde vSRM sisteminin kullanıcısı olarak 3. Parti nakliye firmaları da sürecin yönetiminde aktif olarak yer almaktadır.

Deniz, kara ve hava taşımacılığı için seferler oluşturulmakta, sevkiyat kapsamında alınacak yükler ve girilerek araç planları oluşturulmaktadır.

Sevkiyat planlaması, taşıyıcı firma veya satınalan firma tarafından kullanıcı tarafından yapılabilir.

Kesinleşen sevkiyat planları yayınlandığında, tedarikçiler yüklenecek araç bilgilerini, yükün alınması için varış zamanını ve diğer bilgileri görebilir.

Birçok tedarikçiye uğrayarak yükleme yapacak olan araçlarda güzergah detayları, malzeme toplama sırası ve yükleme operasyonları süreleri detaylı olarak planlanabilmektedir.

Tedarikçiler sevkiyat bildirimleri sırasında sefer bilgilerini belirtmekte ve ASN kapsamındaki siparişlerin fiili yüklemesi sevkiyat bazında yapılmaktadır.

Taşıyıcı faturalarının kontrolleri, sistem tarafından sevkiyat bazında hesaplanan sevkiyat maliyetleri ile raporlanmaktadır.

Nakliyeci sözleşmelerine bağlı olarak nakliyeci firma tarafından yapılan taşımalara ait düzenlenmesi gereken navlun faturası hesaplamaları, sevkiyat bazında yapılabilmektedir. Navlun faturalarının kontrolü için sistem desteği sağlanmaktadır.

Sipariş yükleme teyitlerinin alınması

Tedarikçi veya nakliyeci tarafından yaklaşan sipariş yüklemelerinin kap (package) bazında yük detaylarının ve teyitlerinin alınabilmesi

Sefer planlama ve araç doluluk kontrolleri

Araç kapasitelerine bağlı olarak araca atanmış yüklerin araç hacim, LM vb ölçü birimlerinde doluluk oranlarının görülmesi.

Parsiyel yükleme ve yükleme rotası belirleme

Farklı tedarikçilerden parsiyel yapılacak yüklemeler için detay yükleme rotası ve saatlerinin belirtilmesi.

Sefer bazında gerçekleşmelerin takibi

Araç rotasına göre gerçekleşen varış saati ve yükleme süresi girişleri ile seferi gerçekleşen yüklemelerin takibi.

Sefer bazında navlun faturası hesaplama

Nakliyesi navlun sözleşme şartlarına bağlı parsiyel yüklemelerinin navlun faturalarının hesaplanması

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?