search

Mılk-Run Yönetimi

Ana firma, tedarikçi ve 3. parti lojistik firmasının aynı anda aynı data üzerinde çalışması sağlanır.

Milk-Run Yönetimi //

Milk-run parametreleri tedarikçiler bazında tanımlanır.

Milk-Run Yönetimi

Milk-Run, çeşitli tedarikçilerden alınması gereken yükleri taşımak için kullanılan bir malzeme toplama yöntemidir. Genellikle tam zamanında üretim ile birlikte kullanılır. Mevcut sipariş planlarına dayalı olarak, boş kasaların belirli zamanlarda sabit rotalar üzerinde bulunan tedarikçilerde bırakılması ve malzeme dolu kasaların alınarak satınalan firmaya taşınmasını sağlayan tedarik döngüsünü tanımlar.

vSRM  Milk-Run modülü, sipariş planlarını, milk-run malzeme toplama planlarının oluşturulmasını, planlanan milk-run serferlerinin tedarikçiler ve 3PL lojistik firmaları ile paylaşılmasını ve milk-run seferlerinin gerçekleştirmelerinin tüm taraflar ile eş zamanlı olarak yöneitlmesini sağlar.

Milk-run modülü ile; satınalan  firma, tedarikçi ve 3. parti lojistik firmasının aynı anda aynı data üzerinde çalışması sağlanır.

vSRM Milk-run modülü esnek bir biçimde yapılandırılabilir.

1- Milk-Run Planlaması 3PL firması tarafından yapılacak ise, 3PL firmasının planlama sistemine entegrasyon yapılarak tedarikçilerden bir gün önce alınan yükleme onayları gönderilir, araçlaştırma ve sefer planları 3PL tarafından yapılması beklenir. 3PL firmasının oluşturduğu Milk-Run seferleri vSRM üzerinden tedarikçilerle paylaşılır.

2- Milk-Run Planlaması Satınalan firma tarafından yapılacak ise ve Milkrun araçları Satınalan firmanın kendi araçları ise; ilgili güzergahlarda araç planlaması vSRM sistemi üzerinden yapılır ve plan tedarikçilere yayınlanır.

3- Milk-Run sefer planlaması ERP sisteminde yapılıyor ise, milk-run  sefer bilgileri doğrudan vSRM sistemine aktarılabilir ve tedarikçilere yayınlanır.

 

Milk-run sürecinde tüm tarafları kapsayan çözüm

Satınalan firma, tedarikçi ve 3. parti lojistik firmasının aynı anda aynı data üzerinde çalışması sağlanır.

Esnek yapılandırma

Milk-run operasyonunuz, nasıl planladığınıza ve yönettiğinize göre şekillendirilebilir.

Taşıma maliyetlerinde düşüş

Milk-run uygulaması ile birim taşıma maliyetlerinde düşüş sağlanmaktadır.

Düzenli malzeme transferleri

İhtiyaç kadar, tam zamanında ve küçük partiler halinde günlük malzeme transferi ile depolama alanı tassarrufu sağlanır.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?