search

Dönemsel Trend Raporları

Proaktif davranıp, önceden aksiyon almak için KPI trend raporlarından faydalanın.

Dönemsel Trend Raporları //

Tedarikçi Servis seviyelerindeki düşüş ve iyileşmeleri yakından takip edin.

Dönemsel Trend Raporları

Tedarikçi genel servis seviyesi puanı veya her bir KPI kategorisi ve KPI özelinde zamana bağlı değişimleri; trend raporları üzerinden analizini yapmayı mümkün kılar.

Haftalık, aylık dönem sonu performans raporları ve dönemsel karşılaştırmaları ile tedarikçi performans takibini yakından izleyin.

Aynı sektördeki tedarikçilerinizin KPI’larını tek bir grafik üzerinde kıyaslamalı olarak görün.

Benzer sektördeki tedarikçilerin performanslarının ortalamalarından hizmet aldığınız sektörlerin performans seviyelerini görüntüleyin!

İyileştirme noktalarının kolay tespit edilmesi

Zaman içinde hedef değerlerin altında kalan veya düşüş trendine giren tedarikçi KPI’larının kolay tespit edilmesini sağlar.

Aynı sektördeki tedarikçilerin kıyaslanması

Aynı sektördeki tedarikçilerinizin KPI'larını tek bir grafik üzerinde karşılaştırın.

Sektör bazlı servis seviyesini izleyin

Sektör bazında aldığınız hizmet kalitesini diğer sektörlerin servis seviyeleri ile kıyaslayın.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?