search

Anket Yönetimi

Anket yönetim modülü ile dilediğiniz konuda şirket içi anketler ve tedarikçi anketleri yayınlayabilirsiniz.

Anket Yönetimi //

Puanlama algoritması tanımlanabilen anketlerini, tedarikçi performansı modülünde ve tedarikçi devreye alma modülünde kullanabilirsiniz.

Anket Yönetimi

vSRM anket modülü ile çoklu dilde soru bankası oluşturabilirsiniz. Farklı soru tiplerini içeren çoklu dilde anketler oluşturmanızı ve kontrollü bir biçimde yayınlamanızı sağlayan iş akışı içeren bir modüldür. Sorulara verilen cevaplara göre katılımcı anket puanı ve tüm anket katılımcılarının yanıtlarına göre anket ortalama puanlarının hesaplamasını sağlayan gelişmiş puanlama algoritmaları içerir.

Genel amaçlı kurum içi ve dışı anket düzenlenebildiği gibi, hizmet sağlayıcı tedarikçilerinizin kalitesini ölçmek için dahili müşteri değerlendirme anketleri olarak tedarikçi performans modülünde KPI hesaplamalarında kullanılmaktadır.

Tedarikçilerde bazı uygulama detaylarını öğrenmek ve uzaktan anket yolu ile bilgi toplayarak performans değerlendirmesinde kullanmak üzere tedarikçilere özel anketler yayınlanabilmektedir.

Anket modülünde oluşturulan soru listeleri ve anketler; tedarikçi süreç denetimlerinde cevaplanması gereken denetim sorularının oluşturulması ve denetim esnasında online cevapların girilmesi için denetim modülünde de kullanılabilmektedir.

Anketler genel amaçlı olabildiği gibi, vSRM sisteminin tedarikçi performans modülü, tedarikçi devreye alma ve ön değerlendirme ile tedarikçi denetim modüllerinde de entegre olarak kullanılabilmektedir.

Çoklu dilde soru bankası

Farklı soru tiplerinde çoklu dilde soru bankası oluşturma.

Self Servis anket oluşturma

Farklı soru tipleri içeren çoklu kendi özelleştirilmiş anketlerinizi oluşturma imkanı.

Kontrollü anket oluştuma ve yayınlaması

Anket içeriklerinin onayları ve anket yayınlanma onayları için esnek iş akış desteği.

Anket puanlama algoritmaları

Soru ve anket bazında özelleştirilebilen puanlama algoritmaları belirleyebilme.

Kurum içi tedarikçi değerlendirme anketleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesi için kurum içi iç müşteri değerlendirme anketlerinin kullanılması.

Çok amaçlı kullanım

Anketler genel amaçlı olabildiği gibi, vSRM sisteminin farklı modüllerinde entegre olarak kullanılabilmektedir.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?