search

Tedarikçi Malzeme İade
Raporları (SMRR)

Tedarikçi Malzeme İade Raporları (SMRR) //

Tedarikçi Malzeme İade Raporları (SMRR)

SMRR (Tedarikçi Malzeme İade Raporu) sistem üzerinde manuel olarak ya da ERP sisteminden gelen bilgiler ile otomatik olarak oluşturulabilir.

Giriş kalite kontrol esnasında malzeme bazında tespit edilen hataların tamamı, online olarak tedarikçideki ilgili kalite güvence sorumlularına mail olarak ayrıca iletilir. Hata önem derecesi, hata tespit yeri, hata kodları ve hata tekrarlarının otomatik olarak tespit edildiği süreçte, malzeme ve hataya ait her türlü test raporu ve görsel de online olarak paylaşılmaktadır.

SMRR kayıtları, tedarikçinin kalite KPI’larını ve PPM değerlerini hesaplamak için tedarikçi performans yönetimi modülüne girdi sağlar.

Sistematik hata raporlama ve takip

Tüm hataların tedarikçiye online bildirilmesi.

Tedarikçi hata analizi yapmak

Ürün bazında hata kodlarının ve hata tekrarlarının otomatik tespiti.

Zaman tasarrufu

Hata takibini izleme ve raporlamada zaman tasarrufu sağlanırken, Tedarikçi Maliyet KPI hesaplamalarına baz olan kayıtlar tutulmaktadır.

ERP sisteminiz ile entegre

ERP sisteminde giriş kalite kontrol modülü aktif olarak kullanılıyor ise giriş kalite kontrol emirlerinin sonuçlarına göre hata bildirimleri vSRM üzerinde otomatik açılıp tedarikçiler ile birlikte takibi yapılmaktadır.

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?