search

Çerez Politikası

Web sitemizi en verimli şekilde kullanmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için Çerezleri kullanıyoruz. Çerez kullanmayı tercih etmiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak bunun web sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece, bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilen kişisel verileriniz Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler ITG Bilgisayar Teknoloji Grubu Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACI

Web Sitemizi ziyaret ederek elde edilen kişisel verileriniz, Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Çerez Politikası, web sitesi kullanıcılarını çerezler ve kullanılan çerez türleri hakkında bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceğine rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. ITG Bilgisayar Teknolojileri Grup Ltd. Şti. web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIMIN AMACI

Web sitemizi ziyaretiniz nedeniyle elde edilen kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kuruluşlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. kişisel verilerinizin işlenme amaçları.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli veya tanımlanabilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. Web sitemizi ziyaretiniz kapsamında, kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz nedeniyle teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) ile Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaretiniz nedeniyle elde edilen kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. kişisel verilerinizin işlenme amaçları.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli veya tanımlanabilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz nedeniyle teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) ile Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu beyan ederiz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin bildirilmesini isteme, bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde tazminat talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızla ilgili başvurularınızı ITG Bilgisayar Teknoloji Grubu Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre sizden ücret alınabilir.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kurumumuzca veri güvenliğinin sağlanması amacıyla,

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

• Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek,

• Kişisel verilerin korunmasını sağlamak,

uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alır.

 

 

vSRM dünyasına katılmaya hazır mısınız?